Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling med sopsamlarmonster

Skapad 2020-12-14 12:12 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Förskolorna i Söderhamns kommun arbetar med "hållbar utveckling" som ett gemensamt prioriterat mål.

Innehåll

Nuläge

Vi är en grupp på 22 barn i ålder 3-5. Halva gruppen är ny sen höstterminen. Med de barn som gick förra läsåret påbörjade vi vårat arbete med Sopsamlarmonstren och är något alla barn uppskattat och visat stort intresse för.

Då Söderhamns kommun valt hållbar utveckling som ett gemensamt prioriterat mål för alla förskolor i kommunen väljer vi att fokusera och fortsätta med Sopsamlarmonstren som huvudprojekt.

Hållbar utveckling delas i i tre kategorier: Social, ekonomisk och miljömässig!

I arbetet får vi in alla tre av dessa utvecklingar och även en stor del av läroplanen.

 

Mål

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Vi vill att barnen skall få en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling

 

Syfte

Vi vill uppmärksamma hållbar utveckling och hur vi tillsammans kan skapa och respektera vår miljö, natur och varandra. Vi vill också att barnen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig

Genomförande

Vi följer sopsamlarmonstren och uppdragen de har på sin monstersida, en adventskalender full med uppdrag, aktiviteter och upplevelser. Vi följer dom i deras jobb med återvinning och gör en egen återvinningshörna på avdelningen.

6 av monstren (Pappis, Plastis, Kompostina, Flamman, Prassel och Metallika) har kopplingar till läroplanen och dessa jobbar vi lite extra mycket med. Vi ska även introducera Towalett och Auqaliv för att få in vatten i projektet och hur vi kan tänka hållbart runt det. Ett eget tema med vatten och dess kretslopp kommer vi ha under vårterminen.

Vi kommer fortsätta vårt arbete med minikomposten som vi påbörjade våren 20

Dokumentation under lärprocessen

Både vi och barnen kommer att fota, filma. Vi antecknar och reflekterar tillsammans, även med barnen. Vi synliggör detta genom information och dokumentation uppsatt på förskolans väggar. Vi lägger ut dokumentation på Unikum på både grupp och individnivå.

Ansvar

Alla pedagoger ansvarar för planering och utförande.

Uppföljning

 Vi reflekterar tillsammans  med barnen efter aktiviteterna.

Vi reflekterar och analyserar fortlöpande varje måndag på vår gemensamma planering.

Vi följer upp planeringen och utvärderar varje månad i Unikum

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: