Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kapitel 5-6

Skapad 2020-12-14 12:50 i Djupedalskolan Härryda
Matematikboken Beta , Kapitel 3 och 4. .
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 5 och 6 i Matematikboken Beta. Du får lära dig mer om Geometri och Volym och vikt.

Innehåll

Syfte

När du har arbetar med dessa kapitel får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

Kap 5

 • mäta och jämföra längder
 • se samband mellan olika enheter för längd
 • använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
 • beskriva egenskaper hos och namn på olika polygoner
 • använda metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner

Kap 6

 • jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt
 • se samband mellan olika enheter för volym och vikt
 • välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationer med volym och vikt

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen
 • kunna begreppen: spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, skala, förminskning, bas, höjd, parallellogram, romb, omkrets, area, 
  1 liter, 1 deciliter, 1 centiliter, 1 kilogram, 1 hektogram, 1 gram, kilo, hekto, deci, centi, milli

 

Arbetssätt 

Du:

deltar vid genomgångar (lyssnar och samtalar)

- tittar på mattefilmer kopplade till innehållet

- praktiserar dina kunskaper om volym genom att baka

jobbar enskilt eller tillsammans med andra med en eller två av nivåerna på varje avsnitt

- lyssnar på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- får möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem

- gör en provräkning med uppgifter kopplade till innehållet i de två kapitlen

 

Bedömning

Jag bedömer:
- ditt arbete och ditt deltagande i aktiviteter i klassrummet.

- hur du redovisar dina uppgifter med tydligt visade tankegångar, enhet och svar.

- hur du väljer och använder metoder.

- hur du löser problemlösningsuppgifter.

- hur du kan de begrepp som hör till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Beta kapitel 5-6

Kapitel 5: Geometri

Ej än godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunkaper
5:1 - 5:3
Från centimeter till meter (cm, dm, m) Från meter till millimeter (m, dm, cm, mm) Från meter till mil (m, km, ml)
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag är osäker på hur jag ska omvandla de olika enheterna och behöver träna mer på dem.
Jag kan några av de olika enheterna och vet hur jag ska omvandla några av dem.
Jag är säker på enheterna och kan omvandla dem med säkerhet. Jag vet hur jag ska räkna med olika enheter i textuppgifter.
5:4 Skala
Skala förstoring 5:1 Skala förminskning 1: 5
Jag vet ungefär vad skala är men är osäker på hur jag ska räkna med skala.
Jag kan räkna med skala när skalan inte är för stor: tex. förstoring 5:1 och förminskning 1:5
Jag kan räkna med skala med både mindre skala och större skala såsom förminskningen 1:250
5:5 Vinklar
Grader, gradskiva ( helt varv 360 grader) spetsig, rät, trubbig, hake, båge. vinkelspets och vinkelben.
Jag känner mig osäker på hur jag ska mäta med gradskivan. Jag är osäker på vinklarna och de begrepp som tillhör.
Jag kan mäta med gradskivan och kan en del vinklar och några begrepp.
Jag är helt säker på hur jag ska mäta med gradskivan och är också säker på de olika vinklarna och begreppen som tillhör.
5:6 Omkrets och area
Geometriska figurer: parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, triangel, månghörning.
Jag är osäker på namnet på fler av de geometriska figurerna. Jag kan ibland räkna ut omkrets och area på några figurer.
Jag kan flera av namnen på de geometriska figurerna och vet hur de ser ut. Jag kan räkna ut omkrets och/eller area på några av figurerna.
Jag är säker på de geometriska figurerna och vet hur de ser ut. Jag kan räkna omkrets och area på alla figurer.
5:7 Triangelns area
Area= basen * höjden/2
Jag är osäker på triangelns area.
Jag kan ibland räkna ut triangelns area men är osäker på formeln b*h/2.
Jag är säker på hur jag ska räkna ut triangelns area och jag vet hur jag ska använda formeln b*h/2.

Kapitel 6: Volym och vikt

Ej än godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunkaper
6:1 - 6:2 Volym
Från milliliter till liter (ml, cl, dl, l) Från liter till milliliter (l, dl, cl, ml)
Jag är osäker på enheterna i volym.
Jag kan omvandla några enkla enheter i volym men inte alla.
Jag är säker på alla enheterna i volym och kan omvandla och visa sambanden mellan de olika enheterna.
6:3 - 6:4 Vikt
Från gram till ton (g, hg, kg, ton) Från ton till gram (ton, kg, hg, g)
Jag är osäker på enheterna i vikt.
Jag kan omvandla några enkla enheter i vikt men inte alla.
Jag är säker på alla enheterna i vikt och kan omvandla och visa sambanden mellan de olika enheterna.
Problemlösning
Olika strategier för problemlösning: Gissa och pröva Rita en bild Hitta mönster Göra en tabell Steg för steg Tänka logiskt
Jag är osäker på problemlösning och vilka strategier jag ska använda. Jag har också svårt att visa hur jag löser mina uppgifter/kommunikation.
Jag kan använda fler problemlösningsstrategier och kan välja några strategier som jag vet hur jag ska använda. Jag visar ibland hur jag löser mina uppgifter/kommunikation.
Jag kan använda och är säker på problemlösningsstrategierna och kan välja av de olika strategierna vid olika uppgifter. Jag visar tydligt hur jag löser mina uppgifter/kommunikation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: