Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Använda schema

Skapad 2020-12-14 12:54 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation
Tolka kommunikativa uttryck och söka information i dagsschemat.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Utveckla förmågan att tolka kommunikativa uttryck. 

Utveckla förmågan att planera händelser i tidsföljd.

Konkretisering av kunskapskraven

Jag planerar min skoldag.

Jag tolkar bilderna i mitt schema.

Jag använder schemat för att söka information om min skoldag.

Innehåll

 • Jag deltar i att planera min skoldag utifrån klassens schema.
 • Jag övar på att tolka schemabilder kopplade till skolans aktiviteter.
 • Jag övar på att använda schema-lapp som signal på att gå till schemat.
 • Jag övar på att ta den bild som står på tur och lägga i korgen.
 • Jag övar på att gå till aktiviteten.

Bedömning

 • Jag deltar i att sätta upp dagens schema.
 • Jag går till mitt schema när jag får min schema-lapp.
 • Jag tar schemabilden som står på tur och lägger i korgen.
 • Jag går till aktiviteten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: