Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2020-12-14 13:41 i Knutsbo skola Ludvika
En planering för arbetsområdet vintern.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig mer om en av våra fyra årstider, nämligen vintern. Hur ser man att det är vinter? Vad händer med växter och djur?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig om:

 • vilka månader som hör till vinter
 • att beskriva hur man känner igen vintern 
 • att prata om hur årstiderna växlar
 • några växter som är gröna på vintern
 • vilket spår som hör till vilket djur
 • känna igen räv, hare, älg, råddjur och björn
 • känna igen blåmes, talgoxe och domherre
 • varför vissa fåglar/djur flyttar eller går i ide/dvala                                     
 • vad en näringskedja är.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska t ex jobba med/prata om:

 • hur man känner igen vintern och vilka månader som är vintermånader
 • hur växter överlever vintern och några som fortfarande är gröna
 • hur några olika djur och fåglar gör för att överleva vintern 
 • titta på och lära oss känna igen några olika djur och fåglar
 • vad några olika djur äter
 • näringskedjor
 • skriva gemensam faktatext/-er
 • diskussioner gemensamt
 • se filmer som handlar om vintern, djur/fåglar och näringskedjor
 • arbetsblad

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna: 

 • berätta hur naturen förändras under de olika årstiderna - vintern
 • namnet på några djur/fåglar och växter
 • ge exempel på en enkel näringskedja

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom: 

 • att delta i samtal i klassrummet. 
 • namnge och sortera växter och djur/fåglar skriftligt eller muntligt.
 • att göra en enkel näringskedja.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: