Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fair Play och FMS år 7a ht-20

Skapad 2020-12-14 13:55 i Svanberga skola Norrtälje
Fair Play år 9
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi repeterar olika lagspel, samt testar något nytt spel. Fokus ligger på samarbete och att kunna delta i olika typer av aktiviteter. Vi kommer även att arbeta med vårt mående, fysiskt, mentalt och socialt.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.47- 4

rmågor

       -       Utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

-        Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 

-    Samtala kring rörelse och hälsa

 

Övergripande mål och riktlinjer

Se kopplade mål nedan.

Vad ska jag lära mig? 

      Se kopplade mål nedan.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • genom att delta i olika spel och anpassa dig till de olika tekniker och regler som hör till resp lagspel.
 • genom att anpassa din egen insats till ditt lag, att du bidrar till ett samspel.
 • du kan ge förslag på utveckling av laginsats eller egen insats.
 • Genom samtal kring hälsa och rörelse

     Formativ

 • Både kamratbedömning och självbedömning ingår i arbetsområdet.
 • I slutet av lektionen/spelet får du tillfälle att visa dina kunskaper och möjlighet att ge tips som utvecklar spelet.

    

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att repetera olika lagspel som vi har spelat tidigare, syftet med de regler vi har valt att fokusera på.

Tillsammans skapar vi en plan med de lagspel vi vill använda för att nå målen.

Vi kommer att testa vår fysiska förmåga så som ex rörlighet. 

Vi kommer att ha samtal kring hälsa och välmående ur olika aspekter

 

Vecka

Måndag

Torsdag

47

Fysiska tester FMS

Ta med din Ipad och fyll i dina resultat.

Fysiska tester FMS

Ta med din Ipad och fyll i dina resultat.

48

7A - FMS teori HKK-salen

7B - Fair Play. Basket

7A - Fair Play. Basket

7B - FMS teori sal 717

49

7A - FMS teori HKK-salen

7B - Fair Play. Basket

7A - Fair Play. Basket

7B - FMS teori sal 717

50

7A - FMS teori HKK-salen

7B - Fair Play. Innebandy

7A - Fair Play. Innebandy

7B - FMS teori sal 717

51

7A - FMS teori HKK-salen

7B - Fair Play. Innebandy.

7A - Fair Play. Innebandy.

7B - FMS teori sal 717

52

Jullekar

JULLOV

2

7A - FMS/ teori HKK-salen

7B - Fair Play. Fotboll

7A - Fair Play. Fotboll

7B - FMS/ teori sal 717

3

7A - FMS/ teori HKK-salen

7B - Fair Play. Fotboll

7A - Fair Play. Fotboll

7B - FMS/ teori sal 717

4

7A - FMS/ teori HKK-salen

7B - Fair Play. Alla spel på olika planer

7A - Fair Play. Alla spel på olika planer

7B - FMS/ teori sal 717

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa Fair Play

Underlag saknas
Ännu ej uppnått
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förmåga att:
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: