Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genus, kön och identitet

Skapad 2020-12-14 14:03 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Pedagogik
Vad innebär genus? Vad är det för skillnad på juridiskt kön och biologiskt kön? Det är några av de frågor som vi kommer att arbeta med under momentet.

Innehåll

v.51 Måndag: Introduktion och föreläsning. Läsa kapitlet i läroboken och arbeta med diskussionsfrågorna.

       Fredag: Analysera Disneykaraktärer ur ett genusperspektiv

v.52 Måndag: Könsnormer. 

v.1 Fredag: Sexuell läggning

v.2 Måndag: Avslutande diskussion 

Uppgifter

 • Genus, kön och identitet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors olika villkor för lärande och växande och hur synen på normalitet och avvikelse påverkar detta.
  Ped  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: