Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ghost Stories

Skapad 2020-12-14 14:09 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 Engelska
Arbetsområdet innefattar material från ur.se. Att lyssna på radioteater Ghost Stories Junior och arbeta i ett häfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Ghost Stories

Kunskapskrav Engelska

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talad, enkel engelska och i enkla texter.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet i tydligt talad, enkel engelska och i enkla texter.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att till viss del kommenterar innehållet och agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att kommenterar innehållet och agera utifrån budskap och instruktioner.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja någon strategi för att det ska bli lättare att förstå talat språk och texter.
Eleven kan välja flera olika strategier för att det ska bli lättare att förstå talat språk och texter.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt vid muntliga och skriftliga redovisningar.
Eleven kan formulera sig tydligt och sammanhängande vid muntliga och skriftliga redovisningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när hen pratar och skriver.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och sammanhängande med ord, fraser och meningar när hen pratar och skriver.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja någon strategi som gör att det blir lättare att prata och skriva.
Eleven kan välja flera olika strategier som gör att det blir lättare att prata och skriva.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: