Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa - söra46

Skapad 2020-12-14 14:16 i Söraskolan Österåker
Läsa
Grundskola 5 Svenska
Vi tränar på att läsa både tyst och högt, lyssna på högläsning, arbeta med lässtrategier och läsförståelse.

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Olika lässtrategier

* Läsa skönlitteratur tyst 

* Läsa skönlitteratur högt 

* Lyssna på skönlitteratur

* Läsförståelse

 

Begrepp:

Förutspå, ställa frågor, skapa inre bilder, klargöra, sammanfatta

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Läsa

* Analysera

* Tolka

* Använda lässtrategier

* Kommentera 

* Göra kopplingar

* Uttal

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi kommer att läsa både tillsammans, i par, i grupper och självständigt

* Vi kommer att träna oss på att använda olika strategier

* Vi kommer att arbeta med läsförståelse

 

 Så här ska du få visa dina kunskaper:

Gemensamma diskussioner, i par, läsgrupper och helklass

* Kamratrespons

* Självbedömning

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande under lektioner, under genomgångar och diskussioner. 

* Ditt genomförande av uppgifter både muntligt och skriftligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: