Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande faktatext Norden

Skapad 2020-12-14 14:27 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
I samarbete med SO kommer du att skriva en beskrivande faktatext om ett valfritt land i Norden. Texten kommer att fungera som underlag för bedömning i både svenska och geografi.

Innehåll

Matriser

Sv Ge SvA
Beskrivande faktatext Norden

Innehåll, struktur och variation

 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  C 6   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
Din text innehåller några underrubriker och enkla fakta som till stor del formuleras med egna ord.
Din text innehåller flera underrubriker och väl utvald fakta som passar ihop med respektive rubrik. Du gör utvecklade beskrivningar som till stor del formuleras med egna ord.
Struktur
Din text har rubrik, klassificering, underrubriker och källhänvisning och delas upp i några stycken.
Din text har rubrik, klassificering, underrubriker och källhänvisning. Dessa markeras tydligt i texten så att det är lätt att överblicka för läsaren.
Varierat språk
Meningarna inleds med olika ord. Några långa och några korta meningar används.
Språket varieras med ordval och meningslängd så att det blir bra flyt i texten.
Sambandsord
Texten binds ihop med enkla sambandsord, t.ex. och, eller, men
Texten byggs upp med hjälp av varierade sambandsord, t.ex. eftersom, vilket, istället

Skrivregler och språkriktighet

 • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  C 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skiljetecken
Stor bokstav och punkt används oftast på rätt sätt.
Stor bokstav och punkt används på ett bra sätt i hela texten.
Stavning
Stavfel finns i texten men de stör inte förståelsen.
Få stavfel finns i texten.
Meningsuppbyggnad
Meningsuppbyggnaden är i huvudsak korrekt, t.ex. skrivs orden i rätt ordning.
Meningsuppbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Tempusbruk
Du använder presens (nutid) i större delen av texten. Växling av tempus stör inte försåelsen.
Du använder presens (nutid) i hela din text.

Kombinera text och bild

 • Sv  E 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  C 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Text och bild
Du har valt en bild och skrivit en bildtext som till viss del passar in i texten.
Du har valt en eller flera bilder och skrivit bildtext som passar väl ihop med texten.

Söka, välja ut och sammanställa

 • Ge  E 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  C 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
 • Ge  C 6   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
 • Sv  E 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  C 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
 • Sv  C 6   Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Söka information
Du kan söka och välja ut fakta från någon av de angivna källorna.
Du kan söka och välja ut fakta från flera olika lämpliga källor.
Användbarhet
Du kan ge en enkel motivering till valet av källor och information.
Du kan ge en utvecklad motivering till valet av källor och resonera om informationen du fick fram.
Ämnesspecifika begrepp
Du använder några ämnesspecifika begrepp i din text.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp och visar med dina formuleringar att du förstår vad begreppen betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: