Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras

Skapad 2020-12-14 14:44 i Slöingeskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 6 Bild
Vi arbetar med bildanalys och parafras i åk 6.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med området är att tolka och återanvända ett känt konstverk.

Bedömning - vad och hur

 • Du ska skriva en bildanalys till ditt valda konstverk. Du kommer få formativ återkoppling och möjlighet att förbättra analysen.
 • Din parafras. Där kommer vi titta på:
  - hur du utvecklar idéer och hur du driver arbetet framåt
  - vilka tekniker, verktyg och material du använder
  - hur du arbetar med linjer, färg och form
 • En skriftlig presentation och omdöme av din parafras utifrån givna frågor.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer gemensamt lära oss om vad en parafras är. Vi kommer titta på filmklipp samt olika parafraser av kända konstverk.

Du kommer välja ett konstverk som du gör en analys av. 

Du planerar en parafras med hjälp av en skiss. När du är nöjd gör du ett original. 

Du kommer skriva en presentation och omdöme av din parafras. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: