Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lastbil & Mobila Maskiner - Service & Underhåll 1

Skapad 2020-12-14 14:42 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
Lastbil & Mobila Maskiner - Service & Underhåll 1

Innehåll

Kursinnehåll i: Service & Underhåll 1, 100p

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kundbemötande och språklig kommunikation i samband med praktiska tillsyns-, service- och underhållssituationer.
  LBMMSOU  1-4
 • Service- och tillsynsprotokoll samt arbetsinstruktioner, servicelitteratur, scheman och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.
  LBMMSOU  1-4
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
  LBMMSOU  1-4
 • Administrativa verkstadsfunktioner anpassade för fordonsbranschen.
  LBMMSOU  1-4
 • Oljor och vätskor, deras olika viskositet och kvalitetsbeteckningar samt användningsområden.
  LBMMSOU  1-4
 • Tekniska begrepp på svenska och engelska.
  LBMMSOU  1-4
 • Rutiner för tillsyn, service och underhåll.
  LBMMSOU  1-4
 • Arbete med problemlösning och uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
  LBMMSOU  1-4
 • Användning av diagnosutrustning för kontroll av felkoder i samband med service och underhåll.
  LBMMSOU  1-4
 • Vård och underhåll, till exempel tvätt av motor, chassi och karosseri.
  LBMMSOU  1-4
 • Startbatteriets funktion och underhåll samt starthjälp av olika fordon.
  LBMMSOU  1-4
 • Metoder för användning samt användning av gas- och MAG-svetsutrustning.
  LBMMSOU  1-4
 • Tillsyn och service samt byte av servicedelar.
  LBMMSOU  1-4
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
  LBMMSOU  1-4
 • Användning av verktyg och utrustning i samband med service och underhåll.
  LBMMSOU  1-4
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande rutiner för tillsyn, service och underhåll av lastbilar och mobila maskiner.
  LBMMSOU  E 4
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  LBMMSOU  E 4
 • I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag verktyg och utrustning. Eleven använder även med viss säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel. Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
  LBMMSOU  E 4
 • Eleven utför, i samråd med handledare, service och underhåll av lastbilar och mobila maskiner samt byte av servicedelar. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av enklare fel i samband med service och underhåll.
  LBMMSOU  E 4
 • När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp och uttryck. I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen. Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  LBMMSOU  E 4

Matriser

LBMMSOU
LAALAS01

På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Rutin Service
Rutiner för tillsyn, service och underhåll.
Arbetssätt
Tillsyn och service samt byte av servicedelar.
Vård & Tvätt
Vård och underhåll, till exempel tvätt av motor, chassi och karosseri.
Oljor & Vätskor
Oljor och vätskor, deras olika viskositet och kvalitetsbeteckningar samt användningsområden.
Batterier
Startbatteriets funktion och underhåll samt starthjälp av olika fordon.
Svetsutrustning
Metoder för användning samt användning av gas- och MAG-svetsutrustning.
Metoder verktyg
Användning av verktyg och utrustning i samband med service och underhåll.
Diagnosutrustning
Användning av diagnosutrustning för kontroll av felkoder i samband med service och underhåll.
Serviceprotokoll & Reservdelar
Service- och tillsynsprotokoll samt arbetsinstruktioner, servicelitteratur, scheman och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.
Administrativa funktioner
Administrativa verkstadsfunktioner anpassade för fordonsbranschen.
Säkerhet
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
Lagar Bestämmelser
Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet
Problemlösningar
Arbete med problemlösning och uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
Tekniska begrepp
Tekniska begrepp på svenska och engelska.
Kundbemötande ang service
Kundbemötande och språklig kommunikation i samband med praktiska tillsyns-, service- och underhållssituationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: