Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lastbil & Mobila Maskiner - Service & Underhåll 2

Skapad 2020-12-14 15:07 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
Lastbil & Mobila Maskiner - Service & Underhåll 2

Innehåll

Kursinnehåll - Service & Underhåll 1, 100p

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Administrativa verkstadsfunktioner, bland annat bokning, arbetsorder och prisuppgift till kund.
  LBMMSOU  1-4
 • Arbete med problemlösning och uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
  LBMMSOU  1-4
 • Miljöskydd och arbetsmiljö i samband med arbete på klimatsystem.
  LBMMSOU  1-4
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
  LBMMSOU  1-4
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
  LBMMSOU  1-4
 • Användning av diagnosutrustning i samband med service och underhållsåtgärder.
  LBMMSOU  1-4
 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska i samband med service och underhåll.
  LBMMSOU  1-4
 • Service, underhåll och tillsyn utifrån fordonstillverkares anvisningar, bland annat basservice, periodisk service och utökad service.
  LBMMSOU  1-4
 • Kundbemötande och yrkesmässigt språk i samband med praktiska service- och underhållssituationer.
  LBMMSOU  1-4
 • Metoder för samt genomförande av felsökning, tömning och fyllning av klimatsystem.
  LBMMSOU  1-4
 • Klimatsystemets komponenter och dess funktion.
  LBMMSOU  1-4
 • Kunskapskrav
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  LBMMSOU  E 4
 • Eleven utför, i samråd med handledare, i bekanta situationer olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder samt felsökning och reparationer på olika lastbilar och mobila maskiner. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare, felsökning, tömning och fyllning av klimatsystem.
  LBMMSOU  E 4
 • I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag verktyg och övrig utrustning. Dessutom använder eleven diagnosutrustningen samt tolkar och utvärderar utläst mätdata med viss säkerhet utifrån fordonstillverkares krav. Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem i samband med olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder. Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
  LBMMSOU  E 4
 • När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk. I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen. Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  LBMMSOU  E 4
 • Eleven beskriver översiktligt vanliga rutiner för olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder utifrån olika fordonstillverkares krav. Eleven beskriver även översiktligt olika klimatsystem, deras olika komponenter och dess funktion samt de lagar och regler som reglerar arbeten på klimatsystem.
  LBMMSOU  E 4

Matriser

LBMMSOU
LAALAS02

På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Rutin Service Underhåll
Service, underhåll och tillsyn utifrån fordonstillverkares anvisningar, bland annat basservice, periodisk service och utökad service.
Klimatsystem funktion
Klimatsystemets komponenter och dess funktion
Klimatsystem Felsökning
Metoder för samt genomförande av felsökning, tömning och fyllning av klimatsystem
Diagnosutrustning
Användning av diagnosutrustning i samband med service och underhållsåtgärder.
Service Litteratur
Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska i samband med service och underhåll.
Administrativa funktioner
Administrativa verkstadsfunktioner, bland annat bokning, arbetsorder och prisuppgift till kund.
Miljöskydd Klimatsystem
Miljöskydd och arbetsmiljö i samband med arbete på klimatsystem.
Säkerhet
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
Lagar Bestämmelser
Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
Problemlösningar
Arbete med problemlösning och uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
Kundbemötande
Kundbemötande och yrkesmässigt språk i samband med praktiska service- och underhållssituationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: