👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-2 HT-20

Skapad 2020-12-14 15:30 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Vi ska ha kul med musik!
Grundskola 1 – 2 Musik
Du ska få sjunga flera visor och sånger samt få lära dig om grundläggande musikaliska begrepp och att spela/sjunga tillsammans med andra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig om musikens byggstenar som toner och rytmer.
Du ska också få sjunga och spela musik tillsammans med andra och lära dig att använda din röst på olika sätt.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att sjunga tillsammans med andra, och delta i det musikaliska arbetet. Detta gör vi genom att observera och dokumentera kontinuerligt under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få sjunga olika sorters sånger och lära dig att använda din röst på olika sätt, tillsammans med andra.
Du ska få lära dig rytm och rörelser, i till exempel klappramsor och dans.
Du ska få lära dig om grundläggande musikaliska begrepp som ton, tonart, skala och rytm. 
Du ska få skapa rytmer och testa dem tillsammans med de andra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6