Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten och träd

Skapad 2020-12-14 15:32 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Vilka veckodagar, månader och årstider har vi? Vad händer på hösten? Vilka högtider har vi på hösten? Vad händer med träden och djuren på hösten? Varför blir det kallare på hösten?
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) Svenska Bild SO (år 1-3) Matematik
Vilka veckodagar, månader och årstider har vi? Vad händer på hösten? Vad finns det för träd i skogen och vad händer med dem på hösten? Vad händer med djuren på hösten? Vilka högtider och traditioner har vi på hösten?

Innehåll

 

Mål

Du kan de olika delarna på trädet- rot, stam, gren, kvist och blad.
Du kan räkna upp veckodagarna, månaderna och årstiderna.
Du kan berätta lite om vad som händer i naturen på hösten. 
Du kan rita och skriva ner dina tankar om det du har lärt dig.

Du kan förklara lite om hur djuren anpassar sig till höst och vinter.

Du kan tala om när du fyller år. 

Du kan några träd. 

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer lyssna till texter om hösten.
Vi kommer diskutera.
Vi kommer skriva för hand.
Vi kommer undersöka naturen på hösten. 
Vi kommer arbeta enskilt och i grupp.
Vi kommer sjunga sånger om hösten och månaderna. 
Vi kommer att titta på olika barrträd och spela barrträdsbingo både ute och inne.
 

Bedömning:

Jag bedömer:

 • din förmåga att ge exempel på vad hösten innebär.
 • din förmåga att genomföra arbeten utifrån tydliga instruktioner.
 • din förmåga att dokumentera.
 • hur aktivt du deltagit, både skriftligt och muntligt.
 • kunna de tre barrträden; en, gran och tall. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: