Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga relationer genom lek Vt 21

Skapad 2020-12-14 15:34 i RULLSTENENS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

Innehåll

Vi kommer till våren att fortsätta med vårt fokus på lek och samspel.

Under hösten delade vi upp begreppet samspel i mindre delar för att kunna jobba med barnens olika förmågor.

Att vänta på sin tur - Hjälpa varandra - Vi delar med oss - Att kommunicera med varandra. 

Vi har under en tid fokuserat på att vänta på sin tur och känner oss nu redo att jobbar vidare. 
Att hjälpa varandra blir vårt kommande fokus och kommer ligga som grund för vår pedagogiska dokumentation.

 

Gruppen har nu utökas med 5 nya kompisar (födda 19) och ytligare en inskolning kommer ske i början på Mars. August har kommit in som vår tredje pedagog. Då en grupp får tillskott av nya barn och pedagoger är det viktigt att lägga tid på att relationsskapa för att bygga en vi-känsla. Det gör vi i våra rutinsituationer med även i de aktiviteter som vi skapar.

Under vårterminen kommer våra indikatorer vara:

- Utveckla barnens möjlighet till samspel

- Utveckla barnens vilja att hjälpa varandra.

Strategier 

Pedagog

Skapa situationer för barnen att mötas och samspela med varandra.

Skapa situationer för barnen som möjliggör att hjälpa varandra.

Märkvärdiggöra och sätta ord på samspel och empati hos barnen.

Miljö 

Arena för vår undervisning blir i första hand vårt lekrum " sjukhuset" där det finns bland annat dockor, doktorsutrustning en ambulans m.m. Vi kommer tillföra material som uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. 

Vi skapar aktiviteter/ lekar som uppmuntrat barnen att hjälpas åt

Plocka in fler böcker som förstärker Hjälpa varandra.

Lägga till dokumentation i våra olika miljöer som påvisar samspel och empati.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: