Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddism 2021 vt

Skapad 2020-12-14 15:48 i Friskolan Asken Grundskolor
Två av världsreligionerna som existerar framförallt i Asien.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Du kommer nu under några veckor att få lära dig allt (?) om två av världsreligionerna. Dessa två religioner är i högsta grad levande och aktiva i framförallt Asien.

Innehåll

 

Rogers mål

Du ska efter arbetsområdet kunna:

  • Berätta om religionernas grundtankar
  • Känna till religionernas heliga böcker, Gudar, viktiga begrepp och ritualer kopplade till religionerna
  • Känna till hur religionerna påverkar (och påverkas) av samhället.
  • Berätta om och tillämpa olika etiska modeller

Arbetssätt

  • Föreläsningar
  • Gruppdiskussioner/grupparbeten
  • Enskilt arbete
  • Ev. film

Hur och vad jag kommer att bedöma

Genom ditt lektionsarbete samt inlämningsuppgift/skriftligt prov kommer jag att bedöma hur väl du har nått upp till mina mål och det centrala innehållet utifrån bifogade kunskapskrav.

Matriser

Re
Matris Religion hinduism/buddism 2018

Religioner och livsåskådningar i förhållande till varandra

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Religion och andra livsåskådningar
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Religion och samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: