Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2020-12-14 16:11 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
Detta arbetsområde handlar om procent.

Innehåll

 

Mål med arbetet

Efter detta arbete ska du kunna

 • förklara samband mellan bråk och procent
 • beräkna 1%, 10%, 20%, 25% osv av det hela
 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar
 • använda fungerande strategier vid problemlösning

Begrepp

 • procent
 • hundradel
 • tiondel
 • cirkeldiagram
 • rabatt

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med genomgångar, med laborativt material, i boken och vid datorn. 

 

Visa din kunskap - bedömning

Vi kommer att ha småtest under arbetets gång, för att du ska kunna se hur mycket du har lärt dig, och vi kommer att avsluta med ett prov där du får visa mig vad du kan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6

Matriser

Ma
Procent

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Kunna räkna 50%, 25%, 10% och 1% av något.
Jag kan räkna 50%, 25%, 10% och 1% med enkla tal.
Jag kan med säkerhet räkna ut 50%, 25%, 10% och 1% på varierande tal och uppgifter.
Jag kan på ett effektivt sätt räkna ut olika procentsatser.
Skriva procent som bråk
Jag kan skriva enkla tal i procent och bråk.
Jag kan skriva varierande tal i bråk och procent.
Jag kan på ett effektivt och ändamålsmässigt sätt skriva procent i bråk. Jag kan välja när det är lämpligt att välja bråk eller procent.
Kunna räkna ut hur mycket en viss procent är av något
Jag kan räkna ut procent av det hela i enkla tal och uppgifter.
Jag kan räkna ut procent av det hela i varierande tal och uppgifter.
Jag kan räkna ut procent av det hela på ett effektivt och ändamålsmässigt sätt på varierande tal och uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: