Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt åk 7

Skapad 2020-12-14 16:13 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 7 Engelska
Under vårterminen kommer ni att läsa en skönlitterär bok. Ni kommer att läsa ett kapitel i veckan och till varje kapitel kommer det att finnas en uppgift. Uppgiften kan var skriftlig eller muntlig.

Innehåll

It's finally time for you to read a book in English. You should read one chapter a week. Every week you will hand in an assignment here in Unikum. Some of the assignments will be written and some will be oral.

This project will end with a book report. In order to pass you will have to have read the book and done the assignments properly.

Uppgifter

 • Chapter 10 - Lättläst

 • Chapter 10 - Lättläst

 • Chapter 10 - Lättläst

 • Chapter 10 - Lättläst

 • Bend it Like Beckham - Chapter 11

 • Bend it Like Beckham - Chapter 11

 • Bend it Like Beckham - Chapter 11

 • Bend it Like Beckham - Chapter 11

 • Chapter 9 - Lättläst

 • Chapter 9 - Lättläst

 • Chapter 9 - Lättläst

 • Chapter 9 - Lättläst

 • Bend it Like Beckham - Chapter 10

 • Bend it Like Beckham - Chapter 10

 • Bend it Like Beckham - Chapter 10

 • Bend it Like Beckham - Chapter 10

 • Chapter 8 - Lättläst

 • Chapter 8 - Lättläst

 • Chapter 8 - Lättläst

 • Chapter 8 - Lättläst

 • Bend it Like Beckham - Chapter 9

 • Bend it Like Beckham - Chapter 9

 • Bend it Like Beckham - Chapter 9

 • Bend it Like Beckham - Chapter 9

 • Chapter 7 - Lättläst

 • Chapter 7 - Lättläst

 • Chapter 7 - Lättläst

 • Chapter 7 - Lättläst

 • Bend it Like Beckham - Chapter 8

 • Bend it Like Beckham - Chapter 8

 • Bend it Like Beckham - Chapter 8

 • Bend it Like Beckham - Chapter 8

 • Chapter 6 - Lättläst

 • Chapter 6 - Lättläst

 • Chapter 6 - Lättläst

 • Chapter 6 - Lättläst

 • Bend it Like Beckham - Chapter 7

 • Bend it Like Beckham - Chapter 7

 • Bend it Like Beckham - Chapter 7

 • Bend it Like Beckham - Chapter 7

 • Chapter 5 - Lättläst

 • Chapter 5 - Lättläst

 • Chapter 5 - Lättläst

 • Chapter 5 - Lättläst

 • Bed it Like Beckham - Chapter 6

 • Bed it Like Beckham - Chapter 6

 • Bed it Like Beckham - Chapter 6

 • Bed it Like Beckham - Chapter 6

 • Chapter 4 - Lättläst

 • Chapter 4 - Lättläst

 • Chapter 4 - Lättläst

 • Chapter 4 - Lättläst

 • Bend it Like Beckham - Chapter 5

 • Bend it Like Beckham - Chapter 5

 • Bend it Like Beckham - Chapter 5

 • Bend it Like Beckham - Chapter 5

 • Bend it Like Beckham - Chapter 2

 • Bend it Like Beckham - Chapter 2

 • Chapter 3 - Lättläst

 • Chapter 3 - Lättläst

 • Chapter 3 - Lättläst

 • Chapter 3 - Lättläst

 • Bend it Like Beckham - Chapter 4

 • Bend it Like Beckham - Chapter 4

 • Bend it Like Beckham - Chapter 4

 • Bend it Like Beckham - Chapter 4

 • Chapter 2 - Lättläst

 • Chapter 2 - Lättläst

 • Chapter 2 - Lättläst

 • Chapter 2 - Lättläst

 • Bend it Like Beckham - Chapter 3

 • Bend it Like Beckham - Chapter 3

 • Bend it Like Beckham - Chapter 3

 • Bend it Like Beckham - Chapter 3

 • Bend it Like Beckham Chapter 2

 • Bend it Like Beckham Chapter 2

 • Chapter 1 - Lättläst

 • Chapter 1 - Lättläst

 • Chapter 1 - Lättläst

 • Chapter 1- Lättläst

 • Bend it Like Beckham - Chapter 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: