Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra/ekvationer 7D v 47-v2 nyversion!

Skapad 2020-12-14 16:21 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Preliminär planering för algebra och ekvationer för 7 D vecka 47- 2

Innehåll

LPP i  Algebra  klass 7D ht 20  nyversion igen

 

Lärande mål:

 

På lång sikt

Under momentet skall du få möjlighet att:

 

*Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 

* Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter

 

*Använd matematiska begrepp och samband

 

*Använd matematikens uttrycksformer för att kunna redogöra och samtala om beräkningar och slutsatser

 

På kort sikt

Under momentet skall du få möjlighet att: uttrycka dig matematiskt, öva dig på prioriteringsregler, tolka och skriva uttryck med varaiabler, förenkla uttryck, beräkna och förenkla parantesuttryck, lösa ekvationer med övertäcknings och balansmetoden, lösa problem med hjälp av ekvationer samt tolka och skriva uttryck som beskriver mönster.

 

Undervisning

Enskilt arbete

Lärarledda gruppdiskussioner

Problemlösning i gruppform

Praktiska övningar

 

Begreppslista

Prioriteringsregler, förenkla uttryck, obekant, uttryck, variabel, värde av ett uttryck.

distrubitiva lagen, likhet, ekvation, balansmetoden och mönster

 

Bedömningen av de olika förmågorna kommer att ske enligt matrisen nedan, i matrisen finns förmågorna beskrivna med några exempel.  

Följande moment kommer att bedömas: 

lektionsarbete, gruppdiskussioner, läxor, prov och digitala övningar.

  

Bedömningen avser

E   

C  

A

Förmågan att lösa

matematiska problem

  

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar. Av svårighetsgraden:

  

Ex.  x-9+3 =27

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

Av svårighetsgraden:

 

Ex. 5x – 9 = 11

  

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder och finner alla möjliga lösningar. Kring ett avlångt bord får det plats sex personer. Skriv ett uttryck för hur många som får plats, om man sätter ihop

 

 

 

kortändorna på x st bord.

Förmågan att använda

och förstå begrepp

.

  

  

Eleven visar förståelse för begrepp genom att  t ex kunna beräkna värdet av uttrycket a +

7 om a = 6 tolka eller skriva uttryck som t ex omkretsen av en kvadrat = 4s

Eleven visar god förståelse för begrepp  Eleven behärskar till fullo balanseringsmetoden.

 

 

Eleven visar mycket god förståelse för

begrepp genom att

  

Eleven kan ställa upp mer komplexa uttryck och i förekommande fall identifiera alternativa uttryck.

Förmågan att välja rätt

metod

 

Eleven kan med hjälp av någon metod tex

hålla för ett finger lista ut rätt värde på x i en ekvation

Kunna fortsätta en talserie eller rita fortsättningen på ett mönster t ex 5, 9, 13,

17

Eleven kan lösa ekvationer .

Skriva ett allmänt samband för serien 5,

9, 13, 17 …

T = 4x + 1

  

  

Att kunna skriva ett allmänt samband Eleven kan lösa problem med mer komplexa ekvationer.

Förmågan att kommunicera i tal och skrift

 

Redovisningarna är möjlig att förstå och

går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningarna är

lätta att förstå och följa

men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

Redovisningarna är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

Vecka

Pass

Moment

Gröna sidor

Blåkurs sidor

Röd kurs sidor

47

2

Uttryck och prioriteringsregler

108-

109

 

 

 

3

Skriva och förenkla uttryck+ repetition 11

110-

111

 

 

 

4

Uttryck med paranteser

112-

113

 

 

48

5

Ekvationslösning med övertäckningsmetoden samt balansmetoden+ repetition 12

114-

115

 

 

 

6

Forts ekvationslösnings med balansmetoden + forts repetition 12

115-

116

 

 

 

7

Problemlösning med hjälp av ekvationer

117-

118

 

 

 

8

Forts problemlösning med hjälp av ekvationer + repetition 13

118-

119

 

 

v.49

9

Mönster + repetition 14

120-

121

 

 

 

10

Diagnos

 

 

 

 

 

Blått spår

 

Rött spår

 

 

11

uttryck och prioriteringsregler

126-

127

Mer om uttryck

138-

139

 

12

Skriva uttryck

128-

129

Forts mer om uttryc+ mer om uttryck med paranteser

139-

140

v.50

13

Förenkla uttryck, uutryck med paranteser + repetition 11

130-

131

Mer om ekvationslösning

141

 

14

Ekvationslösning + repetition 12

132-

133

Mer om

problemlösning med hjälp av ekvationer

142-

143

 

15

Problemlösning med hjälp av ekvationer+ repetition 13  

134-

135

Forts mer om problemlösning med hjälp av ekvationer + ev mönster

143-

144

 

16

Forts problemlösning med hjälp av ekvationer + repetition 13

134-135

Forts mer om problemlösning med hjälp av ekvationer + ev mönster

143-144

51

mån17

Inställd lektion pga övergång till distansundervisning

 

Inställd lektion pga övergång till distansundervisning

 

 

Tis 18

Mönster + repetition 14

136

Svarta sidor

146-

147

 

Ons 19

Inställt prov pga kan inte ha digitalt

 

Start kap 4 Bråk  sid 152-153  del av en hel, mer än en hel

 

Inställ prov pga kan inte ha digitalt!

Start kap 4 bråk med sid 152-153 del av en hel, mer än en hel

 

 

Tor 20

Forts bråk, del av antal och beräkna delen s 154-155

 

Forts bråk, del av antal och beräkna delen s 154-155

 

2

Tis 21

Repetition av algebra under förutsättning av normal klassrumsundervisning

 

Repetition av algebra under förutsättning av normal klassrumsundervisning

 

 

Ons 22

Repetition av algebra under förutsättning av normal klassrumsundervisning

 

Repetition av algebra under förutsättning av normal klassrumsundervisning

 

 

Tor pass 23

Prov

 

prov

 

 

Läsanvisningar:  

 

Sid 108-121 obligatoriska på grönkurs

Sedan beroende på resultat på diagnos:

 

Blåkurs: sid 126-136 eller  

 

Rödkurs sid 138-144 samt svarta uppgifter sid 146-14

 

Alla läser sammanfattning sid 148-149

 

Lycka till önskar Henrik

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: