👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självkänsla - Gungan Blå ht-20

Skapad 2020-12-14 16:59 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att varje barn ska tro på och acceptera sig själv som den de är och våga testa nya saker ex. mat, nya och gamla utmaningar.

Vi på avdelningen arbetar med barns integritet och att stärka deras självkänsla för att våga stå upp för sin kropp och sina rättigheter.

Aktivitet:

Vi i personalen lägger stor vikt vid att ge barnen positiv feedback i de dagliga situationerna samt att vi personal sätter ord på barnens känslor.

Vi har för avsikt att fortsätta uppmuntra barnen till att våga smaka ny mat och prova på saker. Detta gör vi genom att vara bra förebilder för barnen.

Vi på Gungan står för ett positivt förhållningssätt på avdelningen gentemot barn, föräldrar och personal.

Vi hade temat ”barns integritet” vecka 46-47 där vi på samlingarna pratade och sjöng sånger om Stopp min kropp.

Vi arbetade även med materialet ”Liten” där man får följa med Liten och lära sig om olika känslor och hur man kan känna sig i olika situationer.

Vi kommer arbeta med materialet My Esteeme under januari. Materialet innehåller fem dockor med olika egenskaper som bygger på självkänsla. Vi kommer använda oss av dockorna på samlingarna och samtidigt sjunga och dansa till låten som hör till.

Resultat:

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18