Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välbefinnande Tallen

Skapad 2020-12-14 18:39 i Ljungdalen Mariestad
Förskola
Vi vill att hälsa och välbefinnande ska ingå som en naturlig del i barnens vardag.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

- Det är viktig för barnen att lära sig ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

- De flesta avdelningar har inte haft hälsa i fokus.

- I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling har vi uppmärksammat att risk för kränkningar ökar med stigande ålder. Ansvarstagande för sitt agerande i relation till kompisar och material tänker vi kan vara sammankopplat till barnets självkänsla och välmående. Våra observationer, tillsammans med forskning som visar att ohälsan bland barn ökar, ligger som grund för årets mål.

 

 

 

Vi vill att hälsa och välbefinnande ska ingå som en naturlig del i barnens vardag.


 

 


 

 

 

- Varje avdelning gör sin egen handlingsplan utifrån sin barngrupp och vad hälsa och välbefinnande kan vara (beskrivs under rubrikerna här nedan, dvs vilket område, vart är vi/vart ska vi och hur gör vi)

 

- I arbetet med att stärka barnens självkänsla kommer vi bl.a. utgå från böcker för att skapa diskussioner och reflektioner, så kallade boksamtal. 

Situationer som kan uppstå i utbildningen kan vi då på ett naturligt sätt koppla till böckerna/boksamtalen.

 

 

Vilket område ska vi jobba med?

En kortfattad beskrivning av området/projektet.

Vi väljer att fokusera på den sociala delen i hälsa och välbefinnande, att inrikta oss på hur vi är mot varandra och hur man får andra och sig själv att må bra.

Var är vi & vart ska vi?

Vi upplever att gruppen är lite spretig och vi märker att många är väldigt uppmärksamma på vad de andra barnen gör för fel. Vi vill att barnen ska utveckla en större förståelse om hur man själv är en bra kompis och vad man kan göra för att både man själv och andra ska må bättre.

 

Hur gör vi?

Vi kommer använda oss av böcker och fördjupa oss i dem på olika vis.

Boksamtal utifrån Kompisböckerna och  Snick och Snack. Olika övningar som berör kamratrelationer.

 

 

Frågor till veckoreflektion:

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur ska vi fördjupa projektet/barnens tankar och frågor (behöver vi stanna kvar eller gå vidare)?

Hur skapar vi tillgänglighet för alla barn? 

Vad gjorde vi/hur var vår roll som pedagog?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som vi tänkt? Varför/varför inte och vilken lärdom tar vi med oss?

 

 

 

Frågor till halvårsanalys:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

 

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Har vi skapat tillgänglighet för alla barn? Hur/Vad har vi gjort?

Vilken roll har vi som pedagoger haft och vad har det inneburit för barnens lärande?

Vad kan vi utveckla/hur kan vi gå vidare?

 

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: