👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helsingborg 100 år tillbaka

Skapad 2020-12-14 19:32 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vi kommer att göra besök, titta på filmer, läsa faktatexter, titta på fotografier och göra intervjuer.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska Bild SO (år 1-3)
Hur såg Helsingborg/världen ut för 100 år sedan? Hur var det att leva i staden? Hur såg skolorna ut? För att du ska kunna förstå nutid så måste du känna till dåtid. Under 4 veckor kommer du läradig om Helsingborgs Historia.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

 • Besöka centrala Helsingborg och kärnan
 • Läsa faktatexter om Helsingborg
 • Skriva egna faktatexter
 • Arbeta med skapande och bild
 • Titta på filmer och fotografier
 • Intervjua någon äldre i vår närhet

Detta ska bedömas:

Du ska:

 • Känna till och kunna ge exempel på hur människor levde i Helsingborg förr i tiden
 • Kunna göra jämförelser mellan hur människor hade det förr med hur vi har det idag
 • Kunna ta hjälp av tidslinjer och använda olika ord och begrepp för att kunna berätta när i tiden något hänt
 • Du ska känna till några viktiga platser, byggnader eller minnesmärken
 • Känna till något om Helsingborgs historia

Hur?

 • Du visar vad du har lärt dig genom att delta i gemensamma samtal och diskussioner

 

Tidsåtgång:

4 veckor Januari 2021 - februari 2021

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3