Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi 8A

Skapad 2020-12-14 20:59 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
I detta avsnitt kommer vi att lära oss om olika former av kol och kolföreningar.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

 

MÅL/TARGET

Förståelse för kolatomen och varför det finns olika former av kol samt många kolföreningar.

Kolets kretslopp.

Metanserien - kolväten - strukturformel - molekylformel

Alkoholer

Organiska syror

Estrar

Att kunna till provet

 

MATERIAL/RESOURCES

Genomgångar

Laborationer

Spektrum kemi sid. 156 - 183

Testa dig själv

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Läxförhör

Laborationsrapporter

Prov

Uppgifter

 • Facit kapitel 7 kemi

 • PROV fredag vecka 8: organisk kemi kapitel 7

 • Powerpoint för kapitel 7-organisk kemi

 • Undersöka alkoholer

 • PPT från kapitel 1.1 1.2 7.1 7.2

 • Mjukstart och introduktion

 • Uppgift halvklasspass tisdag eller torsdag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Ke
Organisk kemi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, omvandlingar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: