Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 3

Skapad 2020-12-14 21:23 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
”Rymden, solen, månen, planeter och allt vad det nu heter” Vi ska arbeta med rymden under den kommande tiden. Vi kommer att lära oss varför solen är viktig för vår liv på jorden. Vi kommer ta reda på fakta om månen och reda ut månens olika faser. Vi kommer att lära oss om jorden, varför jorden snurrar, vart den snurrar och vad det har för betydelse för oss. Under arbetsområdet kommer vi skriva en egen fördjupande faktatext om varsin planet som sedan kommer redovisas för våra klasskamrater. Avslutningsvis kommer vi arbeta med stjärnorna och olika stjärnbilder.

Innehåll

Innehåll

Analysförmågan:

·       Vi kommer kunna förklara och påvisa samband, mellan solen, månen och jorden.

 

Kommunikativa förmågan:

·       Vi kommer formulera, och redovisa våra nyförvärvade kunskaper om rymden.

 

Begreppslig förmåga

·       Vi kommer använd naturvetenskapliga begrepp i vårt arbete med rymden

 

Begrepp i området

Omloppsbana

Solsystem

Galax

Stjärnbild

Faser

Gravitation

Halvmåne

Fullmåne

Solförmörkelse

Månförmörkelse

Big Bang

Rotation

Axel (Jordens axel)

 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

·       Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

·       Månens olika faser.

·       Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

·       Namn på de olika planeterna i vårt solsystem.

Det här ska du kunna (kunskapskrav)

·       Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

·       Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

·       Eleven ska ha kunskap om våra olika årstider och hur de uppkommer.

·       Solens betydelse för livet på jorden.

·       Månens betydelse för ebb och flod.

 

Så här kommer vi att arbeta / Arbetssätt / Arbetsformer

·       Vi kommer utgå från faktatexter som vi bearbetar och producerar egna faktatexter av.

·       Vi kommer skapa en faktaplansch om varsin planet.

·       Vi kommer arbeta digitalt, vi kommer ta till oss fakta genom olika digitala medier ex. PowerPoint, filmer på internet… Vi kommer skriva våra texter på iPad.

·       Vi kommer arbeta med olika former av textbearbetning.

Bedömning (när och hur)

·       Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång.

·       Visar att du förstår begreppen och använder dem när vi pratar.

·       Samarbeta och delta aktivt i grupparbete och enskilt.

·       Genom exitticket vid lektioners slut.

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

·       Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 (svenska).

·       Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

·       Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

·       Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.

·       Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

 

 

Centralt innehåll

·       skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.  

·       skriva med digitala verktyg.

·       Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer
(svenska).

·       Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

·       Månens olika faser.

·       Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

 

Kunskapskrav

·       Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.  

·       Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår (svenska).

·       Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

·       Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

 

 

Matriser

NO
Rymden åk 3

Mål

på väg
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven förstår hur Jorden rör sig runt sin axel, och vet att detta ger upphov till dag och natt.
Eleven förstår att Jorden snurrar.
Eleven har kännedom och kan hjälpligt beskriva hur Jorden rör sig runt sin axel.
Eleven förstår och kan beskriva hur Jorden rör sig runt sin axel. Eleven förstår och kan förklara att detta ger upphov till dag och natt.
Ny aspekt
Eleven förstår hur Jorden rör sig runt solen och att detta tar ett år.
Eleven vet att Jorden rör sig runt solen.
Eleven har kännedom och kan hjälpligt beskriva hur rör sig runt solen.
eleven förstår och kan beskriva hur Jorden rör sig runt solen. Eleven förstår att det tar ett år för Jorden att kretsa ett varv runt solen.
Ny aspekt
Eleven förstår att Jorden lutar och att detta ger upphov till våra olika årstider, i samband med Jordens position till solen.
Eleven vet att vi har olika årstider.
Eleven har kännedom och kan hjälpligt beskriva anledningen att vi har olika årstider.
Eleven förstår och kan beskriva anledningen att vi har olika årstider.
Ny aspekt
Månens faser
Eleven kan namnge några av månens faser. Eleven kan utseendet på några av månens faser.
Eleven kan namnen på månens faser samt utseendet på månens faser.
Eleven kan applicera namnen på faserna till utseendet på faserna.
Ny aspekt
Ebb och flod
Eleven förstår att det finns ett samband mellan månen och tidvattnet.
Eleven förstår att dragningskraften påverkar ebb och flod.
Eleven förstår vad som händer med månens dragningskraft i samband mellan ebb och flod.
Ny aspekt
Stjärnor
Du känner igen några stjärnbilder. Du vet att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året.
Du känner igen flera stjärnbilder. Du vet att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året och kan berätta varför det är så. Du vet att solen är en stjärna.
Du känner igen flera stjärnbilder. Du vet att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året och kan berätta varför det är så. Du vet att solen är en stjärna och du kan berätta fakta om solen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: