Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9f, VT-21, Ma 1c, K4 "Geometri"

Skapad 2020-12-14 22:21 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Vi jobbar med kapitel 4, GEOMETRI, i kursen Ma 1c (Matematik 5000)

Innehåll

Geometri

Centralt innehåll
  • Fördjupning av begreppen omkrets, area och volym.
  • Hantering av geometriska formler.
  • Begreppen definition, sats och bevis. Matematisk argumentation.
  • Metoder för beräkningar av vinklar och längder i rätvinkliga trianglar.
  • Begreppet vektor och beräkningar med vektorer.
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

Begreppslista

omkrets, area, volym, vinklar, vinkelsumma, likformighet, Pythagoras sats, trigonometri, tangens, sinus, cosinus, vektorer.

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: