Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9f, VT-21, Ma 1c "Sannolikhet, Statistik", "Funktioner"

Skapad 2020-12-14 22:25 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Vi jobbar med kapitel 5, Sannolikhet och Statistik, och med kapitel 6, Grafer och Funktioner i kursen Ma 1c (Matematik 5000)

Innehåll

Sannolikhet och Statistik

Centralt innehåll
  • Begreppen sannolikhet, relativ frekvens, beroende och oberoende händelser.
  • Metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg.
  • Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.

Grafer och Funktioner

Centralt innehåll

  • Begreppen funktion, definitions- och värdemängd.
  • Egenskaper hos linjära funktioner, potens- och exponentialfunktioner.
  • Grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer, olikheter och potensekvationer.
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

Begreppslista

Kap 5: relativ frekvens, träddiagram, komplementhändelse, kombinatorik, olika lägesmått: medelvärde, median, typvärde.

Kap 6: funktion, graf, definitions- och värdemängd, y = f(x), räta linjens ekvation med k- och m-värde, exponential- och potensfunktioner.

 

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: