Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julpyssel, vecka 50

Skapad 2020-12-15 08:04 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med Krea-Tiva skapar vi julstämning utifrån våra egna förmågor och det lustfyllda lärandet.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • fantasi och föreställningsförmåga

  • förmåga att skapa samt förmåga att utrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Vi vill att barnen får möjlighet att:

- skapa utifrån sin egen förmåga med inspiration från många olika håll

- ta del av julen som en tradition och utifrån skapandet ingå i samtal om dess ursprung

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

Under veckan erbjuder vi ett rikt material som ger alla barn möjligheter att utifrån sin egen förmåga och fantasi skapa julpyssel. I samband med skapandet startar vi dialoger med barnen där traditionen jul bearbetas. Vi sjunger julsånger och dansar till de traditionella julsångerna.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker i den gemensamma digitala dokumentationen. Den pågår i samspelet under dagen där den vuxna i samspel med barnet lyfter de förmågor som bearbetas och utvecklas. Reflektion sker också i de gemensamma morgonmötena samt i de möten som sker i mindre grupper.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på regnbågen

 

Av vem?
All personal på regnbågen

 

Vad är målet med undervisningen?

Att barnen får uppleva känslan av att lyckas och skapa utifrån sin egen förmåga. Att kreativiteten står i centrum för det som pågår i verksamheten. Att julen, dess utveckling och innebörd diskuteras utifrån många olika perspektiv så att barnen får möjlighet att utfårn sig själva skapa en uppfattning om vad julen kan vara. Att vi får mysiga stunder tillsammans!

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: