Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism,buddism samt jämförelse alla världsreligioner vt 2021

Skapad 2020-12-15 08:03 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 9 Religionskunskap
Vad kännetecknar världsreligionerna hinduism och buddism? Vilka likheter finns det mellan de fem stora världsreligionerna?

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska:

- veta vad som är det centrala innehållet i respektive religion

            t ex vad man tror på, de viktigaste reglerna inom religionen

- kunna berätta historiken bakom de tre världsreligionerna

             t ex berättelserna om Buddha.

 - veta vilken/vilka heliga skrifter som respektive världsreligion använder sig

- kunna koppla samman historik med var någonstans i världen det finns anhängare till de två världsreligionerna idag

 - kunna ge exempel på olika inriktningar inom de olika religionerna samt berätta vad som skiljer sig åt mellan inriktningarna

            t ex framväxten av mahayana och theravada

- kunna ge exempel på riter som världsreligionerna använder sig av

            t ex  likbränning och offer till gudar

- kunna beskriva hur religioner påverkar människor och samhällen

            t ex vad gäller yttrandefrihet och sexualitet

- diskutera aktuella händelser och konflikter i världen utifrån ett religiöst perspektiv

- kunna ge exempel på hur människors identitet och livsval har blivit formad av religion

            t ex val av yrke eller äktenskap

- jämföra alla världsreligioner med varandra och visa på likheter och skillnader

- använda dig av olika källor samt analysera dessa källor

          t ex läroböcker, filmer, texter från internet o s v.

 

 

Hur ska vi jobba mot målen?

- genomgångar

- filmsnuttar

- sammanfatta religionerna med rutpapper

- arbetspapper med bland annat begrepp 

- diskussioner

- läroboken s. 414-433 (hinduism), 434-453 (buddism) 

 

Hur ska målen redovisas?

Mitt förslag på detta avsnitt är

-  kortare läxförhör på respektive religion samt ett jämförande prov på alla religioner 

Uppgifter

 • Hemuppgift fredag den 19 februari

 • Hemuppgift fredag den 19 februari

 • Hemuppgift onsdag den 3 februari

 • Hemuppgift fredag 29 januari

 • Hemuppgift tisdag den 26 januari

 • Hemuppgift onsdag den 20 januari

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
ReligionThunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om världsreligioner
Eleven har grundläggande kunskaper om judendom, islam, hinduism och buddism och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om judendom, islam, hinduism och buddism och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om judendom, islam, hinduism och buddism och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex nyreligiösa rörelser och humansim.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex nyreligiösa rörelser och humansim
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex nyreligiösa rörelser och humansim.
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: