Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiexperiment med NTA-lådan

Skapad 2020-12-15 08:27 i Stureskolan Hedemora
Roligt med kemiexperiment!
Grundskola 6 Kemi
Du ska få prova på att vara en kemist. Du ska undersöka och dokumentera okända pulvers egenskaper för att ta reda på vilka de är.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Konkretisering

Du ska kunna:
- utföra en enklare undersökning
- använda kemins begrepp för att dokumentera dina upptäckter
- planera och utföra en enklare undersökning

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utföra undersökningar av för oss okända pulver. Vi tar oss genom tolv undersökningar. Arbetet sker i klassrummet under ledning av lärare. De två sista undersökningarna ska planeras och utföras av eleverna själva under uppsikt av läraren.

Bedömning

 Du kommer bedömas på ditt arbete i klassrummet.
- sammarbete med andra
- utförande av undersökningar
- dokumentation av undersökningar
- planering av undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: