Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, sortering

Skapad 2020-12-15 08:34 i Ängens förskola Trelleborg
Förskola
Sortering inom matematik

Innehåll

Under terminen kommer vi att arbeta med matematik främst i våra mindre grupper. Detta gör vi för att alla ska känna att undervisningen läggs på barnen individuella nivå. Undervisningen kommer bland annat handla om former och antalsuppfattning så att barnen får förutsättning att utveckla en förståelse för att till exempel fyra prickar på en tärning är lika många som fyra klossar samt för att kunna koppla ihop en symbolsiffra med rätt antal. Vi kommer även att arbeta med talraden eftersom vi vill göra barnen uppmärksamma på att talen ligger i bestämd ordning, detta är också en viktig del av räkne uppfattningen och att matematik kan ske i huvudet och inte bara i fysiska miljön.

 

Eftersom klassificering och sortering är en matematisk grundkunskap (Lärande lek 2018) kommer vi att arbeta med övningar som innehåller detta, som till exempel likheter och olikheter samt parbildning. Detta gör vi för att "Förskola ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar" (Läroplan för förskola, Lpfö 2018, s.14).

 

Udda och jämna tal är grundläggande begrepp inom området tal och räkning, att räkna detta bidrar till att barnen utvecklar en förmåga att se ett mönster vilket leder till att barnen utvecklar ett analytiskt och logiskt tänkande. Vi kommer att arbeta med jämna och udda tal, detta bland annat genom att vi parar ihop barnen vid våra vandringar för att se om alla har någon att hålla i handen eller inte, detta benämns sedan som jämnt eller udda tal. Denna kunskap tar vi sedan med oss i de olika verksamhetsituationer som uppstår vid t.ex. att gå i led eller duka.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: