Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat Muntligt NP matematik delprov A ht20

Skapad 2020-12-15 08:43 i Forssaklackskolan Borlänge
Sammanställning av poäng på muntligt NP ht-20
Grundskola 9 Matematik
I denna matris sammanfattas elevens resultat på delprov A, muntliga delen.

Matriser

Ma
Muntligt NP matematik, delprov A ht20

E-poäng
C-poäng
A-poäng
Metod, begrepp, problemlösing 1
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Metod, begrepp, problemlösing 2
I vilken grad eleverna tolkar resultat och drar slutsatser.
Resonemang 1
Kvaliteten i elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
Resonemang 2
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: