👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, åk 4, vt-21

Skapad 2020-12-15 09:08 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Religionskunskap
En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om kristendomen. Vi kommer också att prata om hur vi är mot varandra och vad det innebär att göra gott.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:

-  lärobok och andra texter
-  filmer
-  arbetsblad
-  diskussion i helklass och i mindre grupper
-  anteckna till filmer och vid diskussioner
-  Hitta din partner - kombinera begrepp och förklaring
-  besöka Östra Karups kyrka och där få träffa prästen (om det är möjligt)
-  göra en egen bok som handlar om kristendomen
-  träna på begrepp
-  prata om moraliska frågor och om vad det kan innebära att göra gott
-  dramatisera berättelser från bibeln

 

Jag  bedömer din förmåga att:

-  redogöra för kristendomens heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.

  - göra jämförelser mellan hedendom och kristendom.

-  se samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen (alltså varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).

-   redogöra för några kristna högtider och traditioner.

-  göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för det svenska samhället  förr och nu (traditioner/högtider och kyrkan) .

-  resonera om moraliska frågor (vad det innebär att göra gott) och använda etiska begrepp.

 

 

Uppgifter

 • Kristendom - att träna på!

 • Kristendom, filmer

 • Kristendom, viktiga ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion, åk 4

Religion åk 4

Kan med stöd
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Kunskaper
Jag behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Jag har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Jag har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Jag har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Samband inom kristendomen
Jag behöver träna mer för att kunna visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen (varför de troende gör som de gör med koppling till kristendomen, t.ex. bön, dop, konfirmation)
Jag ger något exempel på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen (varför de troende gör som de gör med koppling till religionen t.ex. bön, dop, konfirmation)
Jag ger flera exempel på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen (varför de troende gör som de gör med koppling till religionen, t.ex. bön, dop, konfirmation) )
Redogöra för kristna högtider och traditioner
Jag behöver träna mer för att kunna redogöra för några kristna högtider och traditioner.
Jag kan namnge två av de största kristna högtiderna och förklara varför de firas.
Jag kan namnge tre av de största kristna högtiderna och förklara varför de firas.
Jämföra kristendomens betydelse förr och nu
Jag behöver träna mer för att kunna föra enkla resonemang om kristendomens betydelse förr och nu.
Jag kan föra enkla resonemang om kristendomens betydelse för samhället förr och nu Jag kan göra EN jämförelse. (t.ex. husförhör)
Jag kan föra utvecklade resonemang om kristendomens betydelse för samhället förr och nu Jag kan göra TVÅ jämförelser.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om kristendomens betydelse för samhället förr och nu Jag kan göra TRE jämförelser mellan kristendomens betydelse i Sverige förr och nu. Din förklaring är tydlig.
Resonemang om likheter och skillnader
Jag behöver träna mer för att kunna göra jämförelser mellan hedendomen och kristendomen.
Jag kan göra enkla jämförelser mellan hedendomen och kristendomen. Jag anger någon likhet och skillnad.
Jag kan göra utvecklade jämförelser mellan hedendomen och kristendomen. Jag anger några likheter och skillnader som jag delvis förklarar med hjälp av fakta..
Jag kan göra välutvecklade jämförelser mellan hedendomen och kristendomen. Jag anger flera likheter och skillnader som jag förklarar tydligt med hjälp av fakta..
Moraliska frågor och etiska begrepp
Lgr-11 Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och om vad det kan innebära att göra gott. Kan använda något begrepp.
Jag behöver stöd för att kunna resonera om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Jag behöver träna mer för att kunna använda etiska begrepp.
Jag kan resonera på ett enkelt sätt om vardagliga moraliska frågor.
Jag kan resonera på ett utvecklat sätt om vardagliga moraliska frågor.
Jag kan resonera på ett välutvecklat sätt om vardagliga moraliska frågor.