Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av energiresurser

Skapad 2020-12-15 09:46 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Geografi
För mer detaljerad information om mål, tid, förväntningar och frågor att jobba med mm så se filer i Teams. Hur svarar området mot examensmålen? Problemlösning, ansvar och att kunna ta beslut på vetenskaplig grund.

Uppgifter

 • Inlämning Energiresurser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.
  Geo  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en komplex analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
  Geo  A
 • Eleven redogör utförligt för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
  Geo  C
 • Eleven redogör översiktligt för enkla samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en enkel analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
  Geo  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: