Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A book about me

Skapad 2020-12-15 09:33 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Write a book about yourself.
Grundskola 7 Engelska
Write a book about yourself. Tell your reader about you as a baby, your family, your future, and more! Who are you?

Innehåll

 

”The book about me, myself and I”

 

You will make a book about yourself. You will make a document in words and the size of your text should be 14.

You will have time in Art class (bild) to learn how put a book together and in the English lesson you will write the chapters -

Your book will have the following chapters.

Here are the chapters which your book must have.  

(Dessa kapitel är obligatoriska (SKA vara med))

Chapter 1 Me –  

as a little baby how big was I when I was born? How did I look? Did I have any favorite toy? What did I like to do and what did I dislike? At what age did I start to walk? What did I like to eat?  

 

Chapter 2 Me – 

 as a person How do I look? What am I good/bad at doingWhat do my friends think 

 

Chapter 3 My Family- 

Here you can draw a family tree if you like. But you can also write about your familyYou can also use pictures of yourself and your family 

 

Chapter 4 My Friends- 

Who are theyWhat do they think about meWhat do you do togetherHow long have you known each other,why are you friends? 

 

Chapter 5 My Room-  

How does it look? What do you have in your roomDescribe it! 

 

Chapter 6 The School-  

What do I think about school? Why? What subject or subjects do you like most? Who is your favorite teacher? Anything else you would like to write about school? 

  

Chapter 7 Idols - 

Do you have an idol or idols? Who are theyYou may of course put in a picture of your idol.  

 

 

Chapter 8 My Spare Time Interests-  

What do I do when I am free from school? With whom? Do you belong to any team?  

 

Chapter 9 My Future- 

What will I work with when I grow upWhat takes it to get there 

 

Chapter 10 My Pets- Do you have any pets? What is it? How old are they? How long have you had them? Tell as much as you can about your pets, for example what size or color? 

 

 Chapter 11 This Makes me Happy-  

What do you like and why? 

 

 Chapter 12 This Makes me Angry-  

What do you dislike and why? 

 

Chapter 13 If I Won a Million 

If you won a million what would you do for the money? Why would you spend the money on just that? 

 

 Chapter 14  

If it is anything else you would like to add in your bookwrite it here! 

 

 Be creative and make your “book” personal 

 

You may of course use pictures of yourselfyour familyfriends and pets.  

 

 

Have fun!

 

·   

Uppgifter

 • Chapter 1

 • Chapter 2

 • Chapter 3

 • Chapter 4

 • Chapter 5

 • Chapter 6

 • Chapter 7

 • Chapter 8

 • Chapter 9

 • Chapter 10

 • Chapter 11

 • Chapter 12

 • Chapter 13

 • Chapter 14

Matriser

En
English 7- A book about myself

F
E
C
A
SKRIVA
Skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, skola, vänner och fritidsintressen. Använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten.
Använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt t.ex om egna upplevelser eller åsikter. Har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt.
Varierar meningar, ord och fraser för att utveckla sitt budskap även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Skriver olika slags texter som har en tydlig röd tråd och som läsaren lätt förstår. Använder nyanser, omformuleringar och synonymer för att förtydliga och utveckla innehållet och variera språket.
Hantera språket i tal och skrift, språklig säkerhet
Budskapet går delvis fram men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används.
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel som stör.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
HITTA STRATEGIER
Känner till någon strategi för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd.
Använder och väljer olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar sin strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra sig förstådd. Använder strategier som effektivt löser språkliga problem.
Ansvar för språkinlärning
Förmåga att ta ansvar under lektioner (ej en betygssättande förmåga).
Du deltar inte aktivt på lektionerna och tar inte ansvar för ditt arbete.
Du deltar mestadels aktivt, slutför oftast uppgifter.
Du deltar och reflekterar kring din språkinlärning.
Du arbetar aktivt på lektionerna och tar stort ansvar för din språkinlärning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: