👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 3B Kap 3

Skapad 2020-12-15 09:54 i Centralskolan Kristianstad
Singma 3a och 3b
Grundskola 3 Matematik
Pedagogisk planering för arbete i Singma matematik 3B - kap 3 Statistik och sannolikhet

Innehåll

Lärandemål

Se matris.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med matematikboken Singma 3B

 • Startuppgift med gruppsamtal
 • Lärarledda genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Öva själv
 • Kunskapslogg

Bedömning

 • Deltagande i diskussioner och samtal
 • Resultat på kunskapsloggen

Detta kommer att bedömas:

 Se matris.

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Singma 3B kap 3

Påbörjat
Stödfrågor för godtagbara kunskaper för årskursen
Kunskapskrav åk 3
Statistik
Uppgift 2
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven skapa och läsa av en tabell?
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Statistik
Uppgift 2
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven läsa av ett stapeldiagram?
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Statistik
Uppgift 3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven läsa av ett linjediagram?
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Statistik
Uppgift 4
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven läsa av ett cirkeldiagram?
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Statistik
Uppgift 2, 3 och 4
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven jämföra och beskriva resultat?
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Sannolikhet
Uppgift 1, 5 och 6
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beskriva vad sannolikhet är?
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Sannolikhet
Uppgift 1, 5 och 6
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven använda sannolikhet?
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.