Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt Huset

Skapad 2020-12-15 10:14 i Öjersjö Storegård Partille
Vi kommer att arbeta med romanen Huset där vi kommer att få följa olika karaktärer och en given handling.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med romanen Huset där du kommer att få skriva om olika karaktärer och efter en given handling.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Konkretisering

 • Du kommer att utveckla ditt språk och få kunskap om vad det innebär att skriva beskrivande och målande.
 • Du kommer att skriva berättande texter där du har tydliga beskrivningar av personer, miljö och handling.
 • Du kommer att använda dig av grundläggande regler för meningsbyggnad, stavning, ordklasser, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du kommer att lära dig bearbeta dina texter utifrån respons.
 • Du kommer att få skriva din text på dator.

Arbetssätt

 • Du kommer skriva en roman som handlar om de boende i ett .flerfamiljshus
 • Du får skapa olika karaktärer och skriva om dessa.
 • Hela klassen följs åt kapitel för kapitel för att vi skall kunna ha gemensamma genomgångar  och följas åt i skrivprocessen.
 • Du kommer att öva på att skriva person- och miljöbeskrivningar, inledningar och avslutningar och att tänka på den röda tråden.
 • Du illustrerar din berättelse för att göra den mer levande.
 • Gemensamma genomgångar före varje kapitel. 

Bedömning

Bedömning görs i matrisen Skrivprojekt Huset.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömning Huset

På väg mot godtagbara kunskaper
-------->
-------->
-------->
Innehåll
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Eleven uppnår ännu inte den lägsta godtagbara nivån och behöver arbeta mer med innehållet i texten.
Eleven kan skriva berättelsen "Huset" med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva berättlelsen "Huset" med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva berättelsen "Huset" med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Språk
 • Sv
 • Sv
Eleven uppnår ännu inte den lägsta godtagbara nivån och behöver arbeta mer med språket i texten.
I "Huset" använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I "Huset" använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I "Huset" använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskrivningar och handling
 • Sv
 • Sv
Eleven uppnår ännu inte den lägsta godtagbara nivån och behöver arbeta mer med beskrivningar och handling i texten.
De berättande texterna i "Huset" innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texterna i "Huset" innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texterna i "Huset" innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: