Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 8: Stora tekniska system

Skapad 2020-12-15 10:35 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Teknik
I det här arbetsområdet kommer du att få bekanta dig med och lära dig om olika stora tekniska system som påverkar vår vardag.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Studiematerial

NE.se, instuderingsfrågor

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att

 • ha genomgångar om de olika systemen och dess delar
 • titta på filmer
 • diskutera hur systemen fungerar och hur de påverkar vår vardag.

Du ska

 • delta aktivt i genomgångar, både muntligt och skriftligt
 • arbeta med instuderingsfrågorna enskilt eller tillsammans med en klasskamrat.

Visa vad du lärt dig

Bedömning kommer att ske både kontinuerligt och genom olika bedömningsuppgifter. Du kommer att

 • besvara frågeformulär om de olika systemen
 • göra en skriftligt bedömningsuppgift om ett valfritt tekniskt system.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet v. 47-2.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningsuppgift: stora tekniska system

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att
identifiera och analysera tekniska lösningar, som exempelvis material, utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • Tk
 • Tk  7-9
Har översiktligt identifierat de tekniska lösningar som ingår i det aktuella systemet och beskriver dessa övergripande korrekt.
Har identifierat de tekniska lösningar som ingår i det aktuella systemet och beskriver dessa korrekt.
Har på ett välutvecklat sätt identifierat och beskrivit de tekniska lösningar som ingår i det aktuella tekniska systemet.
Förmåga att
identifiera och analysera tekniska lösningar, som exempelvis material, utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • Tk
 • Tk  7-9
Har identifierat och beskrivit någon av de komponenter som ingår i det aktuella systemet på ett riktigt sätt.
Har identifierat och beskrivit flera av de komponenter som ingår i det aktuella system på ett riktigt och detaljerat sätt.
Har identifierat och beskrivit flera av de komponenter som ingår i det aktuella systemet på ett riktigt och detaljerat sätt, samt med säkerhet motiverat sin beskrivning.
Förmåga att
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
 • Tk  7-9
Använder relevanta begrepp på ett enkelt sätt. Exempel på begrepp: generator, elektroniska, kraftstation, pumpstation, kraftverk
Använder relevanta begrepp på ett mer utvecklat sätt.
Använder relevanta begrepp på ett väl utvecklat och naturligt sätt.
Förmåga att
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk
 • Tk  7-9
Resonerar vid minst 1 tillfälle i 2 konsekvensled hur olika val påverkar systemet och/eller samhället i stort.
Resonerar vid minst 2 tillfällen i 2 konsekvensled hur olika val påverkar systemet och/eller samhället i stort.
Resonerar vid minst 2 tillfällen i 2 konsekvensled och 1 tillfällen i 3 led hur olika val påverkar systemet och/eller samhället i stort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: