Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VÅRA SINNEN NO ÅR 6-9

Skapad 2020-12-15 13:03 i Kristineskolan Säter
Varför har vi våra sinnen? Vad hjälper dem oss med? Hur skulle vi klara oss utan dem eller om något av sinnena skulle försämras?
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi kommer att arbeta med våra fem sinnen och hur vi använder dom. Varför har vi våra sinnen? Vad hjälper dom oss med? Hur skulle vi klara oss utan dom eller om något av sinnena skulle försämras?

Innehåll

FÖRMÅGOR

CENTRALT INNEHÅLL

DETTA SKA DU LÄRA DIG

Du skall kunna reflektera över vart och ett av våra sinnen.

 

Du skall kunna namnge några av våra sinnen beskriva hur de hjälper vår kropp.

Du skall kunna genomföra experiment och kunna dra egna slutsatser

Du skall kunna använda ämnesspecifika ord

SÅ HÄR SKA VI GÖRA

Vi lär om våra fem sinnen, experimenterar och upplever hur de fungerar.

vad händer när de inte fungerar.

Vi kommer att använda läromedlet "SIH nerver och sinnen"

Vi kommer titta på filmer

vi kommer utföra experiment om varje sinne och undersöka vad som sker om

våra sinnen luras och hur detta fungerar .

Vi kommer diskutera skillnader och hur vår hjärna tolkar och får hjälp av våra sinnen.

KUNSKAPSKRAV

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.
  NO  7-9
 • Ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
  NO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
  NO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  A 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: