Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måleri 1 - Väggar, Snickerier, Väggbeklädnad

Skapad 2020-12-15 14:06 i Bessemerskolan Sandviken
Måleri 1 - Tak, Väggar, Snickerier, Väggbeklädnad
Gymnasieskola Måleri
Nu blir gammalt som nytt! Vi lär oss renovera rum!

Innehåll

Bygg och Anläggningsprogrammets Examensmål. 

Du kommer att arbeta med målning av Tak, Väggar och Snickerier samt olika väggbeklädnader. 

Eleven förväntas efter genomförd planering ha grundläggande

färdigheter i följande: 

* Täckning och skydd av olika ytor vid målningsarbeten.

*Målning av tak och väggar samt underbehandlingar för ett kvalitativt slutresultat.

*Målning av Snickerier samt underbehandlingar för ett kvalitativt slutresultat. 

*Uppsättning av Väggbeklädningar samt underbehandlingar för ett kvalitativt slutresultat. 

*Genomföra en dokumentation av genomförda delmoment

*Förstå vad god kvalite på måleriarbeten är. 

 

Eleven skall dokumentera sitt arbeta genom att skriva en lärlogg kopplad till planeringen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
  Mar  -
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Mar  -
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Mar  -
 • Grundläggande under- och färdigbehandlingar av nya och tidigare behandlade ytor i tak, på väggar och snickerier, till exempel tvättning, uppskrapning, spackelbehandling, avslipning samt grund- och färdigmålning.
  Mar  -
 • Kvalitetskrav på olika typer av under- och färdigbehandlingar.
  Mar  -
 • Grunderna vid uppsättning av olika slags väggbeklädnader, till exempel tapet och väv.
  Mar  -
 • Olika typer av material, till exempel färger, spackel och väggbeklädnader samt deras egenskaper.
  Mar  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Mar  -
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
  Mar  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Mar  -
 • Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
  Mar  -
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
  Mar  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Mar  -

Matriser

Mar
Måleri 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planerar och organiserar samt utför med __ enkla arbetsuppgifter och mer avancerade arbetsuppgifter.
Mycket Gott Handlag
Gott Handlag
Visst Handlag
Väljer__ med handledare material, verktyg, maskiner och någon som passar för arbetsuppgiften
Efter Samråd
Efter Samråd
I Samråd
Gör en__ riskbedömning av arbetsuppgiften och__ samt anpassar vid behov. Och__ med handledare sin planering
Välgrundad i situationen, efter samråd
Av situationen efter samråd
Enkel, i samråd
M Upptäcker under arbetets gång ev problem som uppkommer och löser dem__ med handledare
Efter samråd, helt själv
Efter samråd delvis själv
I samråd
Följer i arbetet__ med handledaren arbetsbeskrivningar och ritningar
Efter samråd helt själv
Efter samråd Delvis själv
I samråd
Hanterar och vårdar med__ material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner
Säkerhet
Viss Säkerhet
Viss Säkerhet
Arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi
Säkert
Viss Säkerhet
Viss Säkerhet
Gör en__ dokumentation av arbetet, och utvärderar utifrån fastställda kvalitetskrav och med__ omdömen, arbetsprocesser och resultat. __
Noggrann och utförlig, nyanserade ger förslag på förbättring
Noggrann, nyanserad
Enkel Enkla
Samverkar och kommunicerar i arbetet med andra samt använder enkelt fackspråk med__
Säkerhet
Viss Säkerhet
Viss Säkerhet
Samråder med handledare och bedömer med__ den egna förmågan och situationen krav
Säkerhet
Viss Säkerhet
Viss Säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: