👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft åk 2-3

Skapad 2020-12-15 14:23 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vatten - ett viktigt ämne som har betydelse för allt liv på jorden. Luft syns inte, men den finns överallt runt omkring oss. Tar luft någon plats? Väger luft något? Vad är det som händer med vattnet när det fryser eller ångar? Vad är skillnaden mellan en blandning och lösning? Detta och mycket mer kommer du att få undersöka och och dra slutsatser om.

Innehåll

No åk 2-3, Vatten och luft

Mål:

- Att känna till var och i vilka former vattnet finns på jorden.

- Ge exempel på hur du använder vatten i din vardag.

- Känna till hur vatten renas.

- Kunna några ord som beskriver egenskaper hos luft och vatten.

- Känna till hur ämnen kan finnas i fast, flytande eller gasform.

- Kunna berätta om vattnets kretslopp i naturen.

- Förstå skillnaden mellan blandningar och lösningar.

- Känna till hur man kan separera en blandning eller lösning.

- Kunna genomföra undersökningar och experiment tillsammans med andra.

- Läsa instruktioner, ställa hypoteser samt skriva och rita om experimenten.

- Delta i gemensamma diskussioner och samtal om luft och vatten.

 

Undervisning och arbetsformer:

Vi kommer att starta med att samtala kring det vi vet om vatten och luft samt vilka frågor vi har kring området.

Vi söker fakta genom att läsa, lyssna och se på film.

Vi kommer att arbeta laborativt genom olika experiment och undersökningar.

I våra experiment och undersökningar övar vi på att ställa frågor, göra hypoteser och dokumentera hur vi gjorde, vad som hände och vad vi kom fram till.

Vi dokumenterar vårt arbete bl.a genom text och bild och redovisar muntligt och/eller skriftligt.

Du arbetar både enskilt och i grupp.

 

Ord och begrepp inom arbetsområdet:

- vattnets former; fast, flytande och gas

- salt och sötvatten

- grundvatten

- H20

- glaciär

- avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning

- vattnets kretslopp

- ytspänning

- lösning och blandning

- filtrering

- luftmotstånd

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3