👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2 vecka 3-7 vt 2021

Skapad 2020-12-15 14:44 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Planeringen är en samplanering inom årskursen.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Fysik Svenska
Människor har i alla tider varit fascinerade av rymden. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om vårt solsystem, varför vi har olika årstider, varför det blir dag och natt och mycket mer.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

 • Känna till jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Känna till varför vi har olika årstider respektive dag och natt
 • Känna till månens olika faser.
 • Vara bekant med någon stjärnbild, ex Karlavagnen.
 • Vara bekant med några av planeterna i vårt solsystem.
 • Kunna samtala om tyngdkraft i vardagen.
 • Känna till något om luftens grundläggande egenskaper.
 •  Kunna skriva en faktatext som är indelad i underrubriker.
 • Kunna använda appen Book Creator
 • Hur man redovisar ett ämne inför en grupp.

 

Arbetssätt

 • Arbeta enskilt, i  par och i grupp.
 • Se filmer
 • Läsa faktatexter och svara på frågor
 • Lyssna på genomgångar
 • Samtala och diskutera
 • Sammanställa information
 • Skriva faktatexter för hand och digitalt
 • Arbeta praktiskt, ex måla, göra experiment
 • Arbeta med iPads (Book Creator)
 • Skapa ett planetarium

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du:

 • förklarar hur jorden, solen och månen förhåller sig till varandra
 • förklarar månens faser
 • använder olika begrepp, ex solsystem, solvarv, jordvarv, stjärnbild, tyngdkraft
 • skriver din faktatext (innehåll, uppdelning i stycken, handstil, stavning)
 • hur du redovisar ditt arbete som du gjort i Book Creator

 

Du visar vad du kan genom att:

 • delta aktivt i samtal och diskussioner, både när du arbetar i par med arbetsuppgifterna och när vi har gemensamma klassrumsdiskussioner.
 • skriva faktatexter kring ämnesområdet
 • redovisa ditt Book Creator-arbete inför klassen
 • konstruera ett planetarium utifrån dina kunskaper om planeterna.

 

 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Fy  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3