Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelholkar

Skapad 2020-12-15 14:58 i Nya Rydsskolan Linköping
Under detta arbetsområdet kommer eleverna få träna på sitt skapande när de ska designa och skapa en egen fågelholk.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Varje år håller naturskyddsföreningen SM i fågelholk. Det är en tävling där elever från hela Sverige får vara med och tävla om vem som kan skapa den bästa fågelholken. Under detta arbetsområdet kommer du få chansen att delta då vi också ska bygga fågelholkar.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen

Under arbetsområdet ska vi arbeta med att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Vad du ska få lära dig

Under arbetsområdet kommer du få lära dig att designa och bygga en fågelholk. Du kommer träna på att göra en egen ritning utifrån vilken fågel som ska bo i fågelholken. Du kommer också träna på att använda verktygen såglåda, fogsvans, pelarborrmaskin och hammare.

Under arbetsområdet kommer du få träna på att utveckla egna idéer. Du kommer också träna på att genomföra dina idéer.

När du är klar med fågelholken kommer du göra en presentation av din fågelholk.

Undervisning - Så här kommer vi att arbeta

I början av varje lektion kommer vi ha en kort genomgång av ett nytt moment. Efter genomgången kommer vi arbeta enskilt vid våra platser. I slutet av lektionen kommer vi tillsammans att hjälpas åt att städa salen.

Lektionsplanering

Att göra en fågelholk kommer ta flera lektioner.

Lektion nr. 1

Planera hur din fågelholk ska se ut och gör en ritning.

Lektion nr. 2

Mät ut och kapa material till din fågelholk.

Lektion nr. 3

Borra hål och sammanfoga fågelholken med hammare och spik. 

Lektion nr. 4

Arbeta med fågelholkens uttryck.

Lektion nr. 5

Arbeta med fågelholkens uttryck.

Lektion nr. 6

Skapa en redovisning om din fågelholk.

Moment - Fågelholk

 1. Gör en skiss på hur du vill att din fågelholk ska se ut.
 2. Välj vilken fågel som ska bo i fågelholken.
 3. Gör en ritning över vilka mått fågelholken ska ha.
 4. Kapa delarna till fågelholken.
 5. Borra hål den bit som ska bli fågelholkens framsida.
 6. Sammanfoga alla bitar med lim, hammare och spik.
 7. Dekorera holken. 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Under arbetsområdet kommer du bedömas på hur väl du kan genomföra ett projekt från början till slut. Du kommer också att bedömas utifrån dina reflektioner av hur projektet fågelholk.

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

Under arbetsområdet kommer du få välja form och utseende på din fågelholk.

Begreppslista

Skiss: En snabbt ritad teckning. Används för att planera hur något ska se ut.

Ritning: En beskrivning med mått på en sak.

Fogsvans: En såg som används för att kapa trä.

Såglåda: En låda som används tillsammans med en fogsvans för att kunna såga räta vinklar.

Rasp: Ett verktyg som används för att forma trä med. Raspen har ett mönster som ser ut som små trianglar på sig.

Fil: Ett verktyg som används för att forma trä med. Filen har ett mönster som är randigt eller ser ut som små kvadrater på sig.

Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

Akrylfärg: En målarfärg som är gjord av olja.

Lack: En genomskinlig färg som används för att skydda ditt pussels yta.

Sammanfoga: Att sätta ihop två eller fler delar.

Inspiration

Här kan du se två klipp ifrån Youtube som naturskyddsföreningen har gjort om SM i fågelholk.

Uppgifter

 • Skapa en skiss

 • Gör en ritning

 • Gör en en fågelholk

 • Utvärdera ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Fågelholk

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skapa föremål i olika material
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att skapa en fågelholk.
Kan skapa en enkel fågelholk på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa en fågelholk på ett noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa en fågelholk på ett mycket noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att använda såglåda, pelarborrmaskin och hammare.
Kan använda såglåda, pelarborrmaskin och hammare på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Kan använda såglåda, pelarborrmaskin och hammare på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Kan använda såglåda, pelarborrmaskin och hammare på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Motivera val
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att motiveringar sina val
Kan ge enkla motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till syftet med arbetet att skapa en fågelholk.
Kan ge utvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat syftet med arbetet att skapa en fågelholk.
Kan ge välutvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat syftet med arbetet att skapa en fågelholk.
Inspiration och skapande
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att hitta inspiration för skapande.
Kan behöva stöd i att bestämma hur fågelholken ska se ut.
Kan utveckla en idé till hur fågelholken ska se utmed hjälp av material som finns att inspirera till skapande.
Kan utveckla en idé till hur fågelholken ska se ut med hjälp av material som finns att inspirera till skapande. Söker själv efter saker att inspireras av. Arbetar på ett självständigt sätt.
Arbetsprocessen
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att driva arbetet framåt.
Kan behöva stöd i att driva arbetet framåt.
Kan driva arbetet framåt ganska självständigt.
Kan driva arbetet framåt på ett självständigt sätt.
Ge omdömen
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att analysera och värdera slöjdarbetet. Använder inga slöjdspecifika begrepp.
Kan ge enkla omdömen om hur arbetet med fågelholken gått och hur det påverkat resultatet. Använder få slöjdspecifika begrepp
Kan ge utvecklade omdömen om hur arbetet med fågelholken gått och hur det påverkat resultatet. Använder många slöjdspecifika begrepp.
Kan ge välutvecklade omdömen om hur arbetet med fågelholken gått och hur det påverkat resultatet. Använder många slöjdspecifika begrepp.
Tolka uttryck
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att tolka slöjdföremåls uttryck.
Kan föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material har påverkat fågelholkens uttryck.
Kan föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material påverkat fågelholkens uttryck.
Kan föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material påverkat fågelholkens uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: