👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö i elevens vardag

Skapad 2020-12-15 15:15 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 1 – 2 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Vad är miljö? Varför ska vi bry oss om miljön? Vad smutsar ner miljön? Vad kan just du göra för att förbättra miljön? Dessa frågor och många till ska du få svar på under detta tema.

Innehåll

Bedömning:

Du ska aktivt deltaga i diskussioner om miljöfrågor.

Du ska muntligt med text och bilder kunna visa att du lärt hur du påverkar miljön och några sätt just du kan agera miljövänligt i din vardag.

Du ska praktiskt kunna källsortera de vanligaste materialen.

Tidsplan / Lektionsplanering:
VT 21

Vecka 2-7

Vecka 2

Vi ska diskutera miljöfrågor.

Vad tänker du på när du hör ordet Miljö? EPA

Varför måste vi vara rädda om i vår miljö? EPA

Hållbar konsumtion och produktion (film  Skolfilm, Globala målen, 4 min)

Prata miljömål och syfte

Arbetsblad - mål och syfte

 

Vecka 3-4

Vi ska se på filmer. Återvinning och enkla miljötips (skolfilm, 14 min.) Pantresan? Pantamera.

Vad kan du göra för att påverka miljön? EPA

Arbetsblad "Ringa in vad som är bäst för miljön" och "Det här kan du göra för miljön"

(Åtgärder: Effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö)

Vi ska skriva en faktatext tillsammans. Vad kan jag göra för att bli mer miljövänlig?

 

Vecka 5

Vi ska skriva, rita och måla. Inspirationssaga: https://skola-kommun.hsr.se/sites/default/files/hajen_kaj_2016.pdf

 

Vecka 6

Vi ska sortera sopor. Inspirationssaga:https://skola-kommun.hsr.se/sites/default/files/pantsagan.pdf

PP-Återvinning

Vi ska göra studiebesök. Sopstationen nära skolan.

 

Vecka 7

Vi tar reda på vilka yrken som finns inom miljösektorn.

 

Språkmål:
Du ska kunna använda orden från begreppsordlistan i diskussioner och då vi skriver faktatext tillsammans.

Digitala aktiviteter
Film, PP-Återvinning, Digitala sagor

SSA mål:
Vilka yrkesgrupper hittar vi inom miljö?

Begreppslista:

miljö

miljösmart

hållbar utveckling

avgaser

gifter

närproducerat

transportera

sortera

återvinning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Miljö i elevernas vardag

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan med hjälp av en vuxen samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan till viss del samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan utan problem samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Bedömning
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad miljö är och varför vi måste vara rädda om miljön.
Eleven kan, med hjälp av en vuxen, på ett enkelt sätt förklara vad miljö är och varför vi måste vara rädda om miljön.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad miljö är och varför vi måste vara rädda om miljön.
Eleven kan skriva en enkel text utifrån stödord med läslig handstil och själv lägga till någon fakta.
Bedömning
Eleven kan skriva en enkel text utifrån stödord med läslig handstil.
Eleven kan skriva en enkel text utifrån stödord med ganska läslig handstil m h a en vuxen.
Eleven kan skriva en enkel text utifrån stödord med ganska läslig handstil.
Eleven kan skriva en enkel text utifrån stödord med läslig handstil och själv lägga till någon fakta.
Bedömning
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven beskriver med hjälp av en vuxen hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven beskriver hur 5 olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven beskriver hur fler än 5 olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Bedömning
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Med hjälp av en vuxen kan eleven kombinera sina texter med bilder och på så sätt till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förstärka och förtydliga sina budskap.
Bedömning
Eleven kan källsortera de vanligaste materialen.
Eleven kan m h a vuxen källsortera minst 3 av de vanligaste materialen och produkterna.
Eleven kan källsortera minst 5 av de vanligaste materialen och produkterna.
Eleven kan källsortera mer än 5 av de vanligaste materialen och produkterna.