👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra 9B VT 2021

Skapad 2020-12-15 15:38 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Matematik
Vi kommer att arbeta med att ställa upp och förenkla algebraiska uttryck, ställa upp och lösa ekvationer samt linjära funktioner och räta linjens ekvation. Vi tränar på att tolka olika samband, rita grafer och göra värdetabeller.

Innehåll

I det här området kommer du som elev att lära dig

 • matematiska begrepp som ingår i arbetsområdet
 • ställa upp och förenkla algebraiska uttryck
 • ställa upp och lösa ekvationer
 • rita grafer och göra värdetabeller
 • teckna och tolka olika funktioner och grafer 
 • föra och följa resonemang och beräkningar muntligt och skriftligt

Ordlista

 • Algebraiska uttryck, variabler
 • Ekvation, obekanta
 • Koordinatsystem
 • Koordinater
 • Origo
 • Funktion
 • Graf
 • Proportionalitet
 • Räta linjens ekvation (k-värde, m-värde)
 • Värdetabell

Planering

Vecka 2 - algebraiska uttryck (utdelat material)
Vecka 3 - ekvationer (utdelat material), läxa 1
Vecka 4 - repetition och fördjupning (Avsnitt 3.4 i Vektor 9), diagnos
Vecka 5 - Avsnitt 3.1 i Vektor 9 linjära funktioner, läxa 2 
Vecka 6 - fortsatt arbete med linjära funktioner, läxa 3
Vecka 7 - repetition och fördjupning (Avsnitt 3.2 och 3.3 i Vektor 9), läxa 4
Vecka 8 - Sportlov
Vecka 9 - fortsatt repetition och fördjupning, läxa 5
Vecka 10 - skriftligt prov

Uppgifter

 • Matte 3/2

 • Skriftligt prov - algebra och funktioner

 • Läxa 1

 • Läxa 2

 • Läxa 3

 • Läxa 4

 • Läxa 5

 • Diagnos - algebraiska uttryck och ekvationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Funktioner och algebra - årskurs 9 VT 2021

Nivå 1
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet.
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metod
Algebraiska uttryck
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
ställa upp och förenkla enklare algebraiska uttryck med och utan parenteser
ställa upp och förenkla algebraiska uttryck med och utan parenteser, känner till kvadreringsreglerna och konjugatregeln
ställa upp och förenkla olika algebraiska uttryck med och utan parenteser, kan använda kvadreringsreglerna och konjugatregeln
Metod
Ekvationer
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
ställa upp och lösa enklare ekvationer
ställa upp och lösa ekvationer
ställa upp och lösa olika ekvationer
Metod
Funktioner
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
teckna och tolka enkla funktioner i något sammanhang, samt bestämma funktioners värde
teckna och tolka funktioner några olika sammanhang ex. text, värdetabell, graf, ord
teckna och tolka funktioner i olika sammanhang
Metod
Grafer och värdetabeller
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
rita upp, läsa av och tolka grafer i ett koordinatsystem med hjälp av en värdetabell. Något fel kan förekomma.
rita upp, läsa av och tolka grafer och värdetabeller på ett sätt som är användbart i olika situationer.
rita upp, läsa av och tolka grafer och värdetabeller på ett sätt som är användbart i flera olika situationer.
Metod
Räta linjens ekvation
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
använda formeln för räta linjens ekvation i bekanta sammanhang.
använda formeln för räta linjens ekvation i flera sammanhang.
förstå och använda formeln för räta linjens ekvation i olika typer av sammanhang.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.