👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Takt och Rytm & Vinterfriluftsliv Årkurs 9 - VT21

Skapad 2020-12-15 20:32 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

1. Syfte

Friluftsliv:

·        Väcka intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen.

·        Utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

·        Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

·        Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i/vid vatten.

 

Takt och rytm:

·        Utveckla förmågan att utöva dans och rörelse i takt till musik.

·        Lära dig utöva olika traditionella samt moderna danser från olika delar av världen.

·        Lära dig att skapa egen koreografi till musik.

Takt och rytm examination: Redovisning av danskoreografi

Friluftsliv examination: Redovisning av friluftslivsuppgift (praktiskt) + friluftslivsprov (skriftligt) 

 

2. Undervisningens innehåll 

Under veckorna 2-10 kommer vi att arbeta med två områden: Vinterfriluftsliv samt Takt och rytm.

Lektion 1:

Traditionell dans.

Lektion 2-5:

Grupparbete (Övning på skapande dans).

Lektion 6:

Introduktion – Vinterfriluftsliv

Lektion 7-8:

Vinterfriluftsliv utomhus

Lektion 9:

Grupparbete (Övning på skapande dans)

Lektion 10:

Uppvisning (gruppschema).

Lektion 11-12:

Teori: Planera aktivitet – Grupparbete inför Hammarskog.

Vecka 9:

Hammarskog – Vinterfriluftsdag

Vecka 10:

Examination: Dugga (på skolan)

 

Uppgifter

  • Powerpoint - Vinterfriluftsliv

  • Boken - Vinterfriluftsliv

Matriser

Idh
Kopia av Kunskapskrav idrott åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Delta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Takt och rytm
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Anpassa friluftsaktiviteter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Nödsituationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.