Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonemangsförmåga i matematik.

Skapad 2020-12-15 23:22 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Matematik.

Innehåll

Barnen utvecklar sitt matematiska tänkande. Barnen arbetar med former, mönster, storlek, antal och siffror. Barnen lär sig hur vi kan sortera på olika sätt. Vi skapar en miljö som inbjuder att lära sig matematiskt språk. Barnen utforskar och samtalar om matematiken omkring oss. Det matematiska språket innehåller många ord och begrepp som barnen behöver lära sig använda. De yngsta barnen i förskolan ska därför erbjudas möjligheter att utveckla sin förståelse för matematik. Genom problemlösning löser barnen problemet. De undersöker, reflekteras med andra och löser matematiska problem. Att följa matematiska resonemang innebär att tolka, värdera och bemöta andras motiveringar och argument i spontana vardagliga situationer. Ett resonemang behöver inte innebära en lösning på en uppgift utan resonemang kan också vara utforskande, där barnen undersöker olika möjliga lösningar och slutsatser. Med resonemang menas att barnen prövar, gissar och ifrågasätter. Matematiska problem kan lösas på olika sätt. Barnen formulerar frågan med egna ord. När barnen förstår problemet är nästa steg de har olika möjligheter att lösa problemet. Avslutande diskussion i gruppen väljer ut en strategi som löser problemet. Den lyfter fram viktiga matematiska idéer. Barnen behöver träning i att föra olika slags matematiska resonemang.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: