Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning - Talraden

Skapad 2020-12-16 08:44 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Didaktisk planering - taluppfattning - talraden Barn 2- 4 år

Innehåll

 

Didaktisk planering – Taluppfattning

 

Bakgrund: 

 

 Undervisning i förskolan handlar om att konkretisera upplevelser och för att barn ska få möta matematik på bästa sätt vill vi att de ska få uppleva ämnet med flera sinnen. När vi arbetar med lärande i förskolan ska vi ta tillvara på barns egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för, samtidigt som barnen ska utmanas vidare och inspireras till nya upptäckter och kunskaper.Förskolan har i uppgift att ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för matematik.

 

Undervisningen kommer utgå från learning study som är baserad på en vetenskaplig teori det vill säga variationsteorin. Vi har valt att utgå från och Gallistels fem matematiska principer och valt att fokusera utifrån Talraden som lärandeobjekt.

Principen om talens stabila ordning:, räkneorden måste komma i en bestämd ordning, att man räknar 1,2,3 o s v inte 5,8,2, och följs av ett annat bestämt räkneord. Att man konsekvent använder en och samma sekvens av räkneord vid uppräkning, man har lärt sig talens namn och ordningsföljd. 
Ett till ett-principen: innebär att ett föremål i den ena mängden får bilda par med ett och endast ett föremål i den andra mängden. Man kan avgöra om två mängder innehåller lika många eller olika många föremål, t ex en mängd kaplastavar att dela ut till varje barn (den andra mängden) för att se om det räcker till alla barn, om det är lika många. Man räknar en sak i taget och kopplar det till en siffersymbol t.ex. tre äpplen kopplas ihop med siffersymbolen 3.)
 

 

Antalprincipen (kardinaltalprincipen) När varje föremål i en mängd parats ihop med ett räkneord så anger de sist uttalade räkneordet antal föremål i mängden.

 

Syfte:
Se läroplansmål nedan.

 

Målkriterier:
Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om:
Talens granne 
Namn ge och känna igen siffersymbolen 
Räkna framlänges upp till 10

 

 Före och efter bedömning.
Placera ut talen 1-10 i talföljd
Namnge en bestämd siffra mellan 1-10
Vilken siffra fattas i talraden.
  Räkna framlänges från siffran 1.

 

Arbetssätt:
Undervisningen inom talraden kommer utgå från learningstudy vilket betyder att barn kommer att erfara och utveckla sina kunskaper genom att vi i planerade aktiviteter men även i den dagliga verksamheten uppmärksamma räkneord, parbildning och även antal exempelvis samlingar, matsituationer, i leken osv. Vi har även skapat en skrivhörna, där de finns möjlighet att träna på talraden, antal osv genom att de har talraden uppsatt sant siffror man kan bilda talraden av.

 

Kopplingar till läroplanen:

 

  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: