👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi Vt 21 vecka 2-10

Skapad 2020-12-16 09:56 i Österänggymnasiet Kristianstad
Samhällets ekonomi i det lilla och stora perspektivet.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Hur påverkas din ekonomi, familjens ekonomi och länders ekonomi av olika händelser i samhället? Vad betyder orden inflation, aktie, ränta? Detta är några av de frågor som du kommer att få svar på under arbetsområdet " Samhällets ekonomi".

Innehåll

MÅL

Du kommer att lära dig det ekonomiska kretsloppet och hur det fungerar. Du kommer att förstå hur individer eller olika grupper i samhället  påverkas ekonomiskt av olika händelser. både lokalt, nationellt och globalt. Vi kommer att analysera olika ekonomiska problem genom att beskriva olika skeenden, orsaker och konsekvenser för att sedan kunna dra egna slutsatser och se samband. 

UNDERVISNING INNEHÅLL

Genom genensamma genomgångar, diskussioner och enskilt arbete kommer du få:

 • Kunskaper om hur och varför vi i Sverige påverkas av vad som sker i andra länder(globalt).
 • Kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet fungerar. Hur hushållens, företagens och den offentliga sektorns ekonomi hänger samman och påverkas av varandra.
 • Kunskap om olika ekonomiska system
 • Kunskap om ekonomiska konjukturer.
 • Kunskap om hur lån och ränta hänger ihop över tid.
 • kunskap om aktiehandeln 
 • kunskap om vårt skattesystem
 • kunskap om vikten av att ha försäkringar

BEDÖMNING

Momentet avslutas med ett individuellt skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällets ekonomi

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du har visat grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har visat goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har visat mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna visar du att du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna visar du att du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna visar du att du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Du har visat att du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du har visat att du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du har visat att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Du har visat att du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du har visat att du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du har visat att du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Du har visat att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du har visat att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du har visat att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.