Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild HT 2020

Skapad 2020-12-16 11:18 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 4 Bild
Använd din kreativitet och skaparglädje i ämnet bild. Bara fantasin sätter gränser. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Du ska framställa egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Du ska ta egna initiativ och arbeta på ett problemlösande sätt.

Innehåll

Vi har denna terminen arbetat med:

Bildmapp

För att kunna spara allt vi skapar.

Kuber i 3D

Vi har övat på att skapa en bild med 3D-perspektiv.

Ett handavtryck med 3D-perspektiv

Vi har övat på att skapa ett handavtryck med 3D-perspektiv.

Onomatopoetiska ord

Vi har lärt oss vad ett onomatopoetiskt ord är och sen gjort en bild där ordet står och uttrycks av form och färg.

Varningstriangel

Vi har övat oss på att uttrycka oss via enkelt bildspråk. Med endast tre färger och en enkel bild har vi skapat en varningsskylt för något i vår vardag.

Att göra en insekt som kollage

Vi har arbetat med olika material för att framställa en egen insekt. Vi har lagt olika material på varandra för att få fram vårt eget kryp. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Framställa bilder
Uppgifterna är ej utförda enligt anvisningarna. Saknar egna idéer om utförandet av uppgifter. Behöver mycket stöd och vägledning. Visar lite intresse för att utvecklas.
Uppgifterna är utförda enligt anvisningarna. Utför uppgifterna med ett enkelt bildspråk. Har ibland svårt att komma på egna idéer och behöver en del vägledning.
Uppgifterna är utförda enligt anvisningarna. Har ett utvecklat bildspråk och kan i det bildskapande arbetet delvis utveckla egna idéer.
Hantera metoder och tekniker
Visar ovana att hantera material och tekniker. Visar ointresse att utveckla materialkännedom. Experimenterar inte. Behöver mycket handledning.
Kan hantera material och tekniker efter givna instruktioner.
Förstår och kan motivera vilken metod, teknik och redskap som bör användas. Överväger olika alternativ att genomföra momenten på, samt gör lämpliga val. Kan använda tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Självständighet
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men har ändå svårt att komma igång med uppgifter. Har svårt att följa instruktioner.
Kan ibland behöva hjälp, stöd och råd för att komma igång med uppgifter. Följer instruktioner.
Tar egna initiativ i den skapande processen och tar eget ansvar för sin planering och utveckling. Följer instruktioner och utvecklar uppgifterna relativt väl. Har ofta en kreativ lösning på uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: