👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-12-16 12:19 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 8 Teknik
Teknik

Innehåll

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Arebta med läroboken Teknik samt arbetsbok teknik.

Använda faktaboken Lätta fakta om elektricitet

Arbeta med anpassat material till ämnet såsom frågeställningar och uppgifter.

Bygga konstruktioner och göra elektriska kopplingar med Electro lab.

Resonera kring olika energikällor och ge förslag på hur vi kan hushålla med elförbrukningen. 

Träna på att följa instruktioner.

Dokumentera ditt arbete med bilder.

Använda appar med pedagogiska spel kring teknik.

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Bygga konstruktioner och följa instruktioner.

Resonera kring tekniska lösningar.

Det finns olika energikällor.

Det finns metoder för att hushålla med energiförbrukningen. 

Dokumentera ditt arbete.

Förstå olika begrepp inom teknik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  7-9
 • Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Manualer för redskap och teknisk utrustning i närmiljön.
  Tk  7-9
 • Tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Systemens förändringar över tid och några orsaker till det.
  Tk  7-9
 • Olika sätt att hushålla med resurser i närmiljön, till exempel energi och vatten.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
  Tk  E 9
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
  Tk  E 9
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.
  Tk  E 9
 • Eleven medverkar i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
  Tk  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
  Tk  E 9
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Tk  E 9